RO

sărbătoare {feminin}

volume_up
sărbătoare (dar şi: vacanţă, concediu (vacanţă))
Iluminați-vă desktopul cu imaginile strălucitoare de sărbătoare și de sezon din această temă gratuită Windows.
Brighten your desktop with sparkling images of holiday celebration and winter wonder in this free Windows theme.
Dnă preşedintă, în calitate de deputat belgian în acest Parlament, a fost o adevărată plăcere pentru mine să vin aici să lucrez într-o zi de sărbătoare.
Madam President, as a Belgian Member of this House, it was a real pleasure for me to come here to work on a public holiday.
Dnă preşedintă, constat cu recunoştinţă că astăzi este o sărbătoare publică în Belgia pentru a comemora milioanele de oameni care au murit în cele două războaie mondiale.
Madam President, I note with gratitude that today is a public holiday in Belgium to commemorate the millions that died in two world wars.
sărbătoare
sărbătoare (dar şi: festival, serbare)
sărbătoare
sărbătoare
sărbătoare (dar şi: vacanţă, concediu (vacanţă))
sărbătoare
sărbătoare
sărbătoare (dar şi: vacanţă, concediu)
sărbătoare

Exemple de folosire pentru "sărbătoare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcesta este un moment de sărbătoare şi, după cum am spus, sunt extrem de emoţionat.
This is a time for celebration and, as I said, I am very moved.
RomanianDomnule Preşedinte, zece ani de existenţă a monedei euro sunt într-adevăr un motiv de sărbătoare.
Mr President, 10 years of the euro is indeed a reason to celebrate.
RomanianNu lăsați starea de sărbătoare să ne întoarcă privirea de la problemele cu care se confruntă UE în prezent.
Do not let the celebratory mood blind us to the problems with which the EU is currently wrestling.
RomanianAceasta va fi o zi mare şi un motiv de sărbătoare.
That will be a great day and an opportunity for celebration.
RomanianTotuși, din fericire, există un motiv de sărbătoare.
Fortunately, though, there is a cause for celebration.
RomanianIluminați-vă desktopul cu imaginile strălucitoare de sărbătoare și de sezon din această temă gratuită Windows.
Brighten your desktop with sparkling images of holiday celebration and winter wonder in this free Windows theme.
RomanianTotuşi, dacă este adevărat că este o zi de sărbătoare, atunci, în orice caz, este o zi de sărbătoare câştigată cu greu.
However, if it is true that it is a day of celebration, then it is, in any case, a hard-won day of celebration.
RomanianDar este acesta un motiv de sărbătoare?
RomanianSărbătoriți și dați farmec desktopului cu imagini gratuite cu artificii de sărbătoare din întreaga lume din această temă gratuită Windows.
Give a cheer and spark up your desktop with free images of celebratory fireworks from around the world in this Windows theme.
RomanianDnă preşedintă, 1 mai, care este o zi de sărbătoare pentru noi, occidentalii, continuă, din păcate, să fie o zi de luptă în Iran.
Madam President, the first of May, which is a day of celebration for us in the West, unfortunately continues to be a day of struggle in Iran.
RomanianDnă preşedintă, în calitate de deputat belgian în acest Parlament, a fost o adevărată plăcere pentru mine să vin aici să lucrez într-o zi de sărbătoare.
Madam President, as a Belgian Member of this House, it was a real pleasure for me to come here to work on a public holiday.
RomanianDoamnelor şi domnilor, după cum ştiţi, astăzi este Ziua Armistiţiului, sărbătoare cu ocazia căreia comemorăm încheierea Primului Război Mondial.
Ladies and gentlemen, as you know, today is Armistice Day, when we commemorate hostilities coming to an end in the First World War.
RomanianEste un moment de mare entuziasm, o sărbătoare pentru oamenii și opoziția din Birmania, însă cu siguranță că din toate acestea va rezulta și un fapt.
It is a time of great enthusiasm, a celebration for the people and the opposition in Burma, but one fact will certainly emerge from all this.
RomanianAstfel, astăzi, consider că această dezbatere va decide dacă cea de-a 20-a aniversare de anul viitor a pieței unice este o sărbătoare sau o comemorare.
Thus, today, I consider that this debate will decide if the 20th anniversary of the Single Market next year is a celebration or a memorial service.
RomanianDnă preşedintă, constat cu recunoştinţă că astăzi este o sărbătoare publică în Belgia pentru a comemora milioanele de oameni care au murit în cele două războaie mondiale.
Madam President, I note with gratitude that today is a public holiday in Belgium to commemorate the millions that died in two world wars.
RomanianZiua tartanului este o zi de sărbătoare în care Scoția se adresează diasporei din America de Nord și își încurajează prietenii nord-americani să vină să ne viziteze.
Tartan Day is a day of celebration where Scotland reaches out to our diaspora in North America and encourages our North American friends to come and visit us.