RO

săturat {participiu trecut}

volume_up
săturat
I am fed up of it.
Toate bune şi frumoase, cu toate acestea, şi, ca să fiu sincer, m-am săturat doar să aud cuvinte frumoase pe acest subiect.
Fair is fair, however, and, to be quite frank, I am fed up with merely hearing fine words on this matter.
Poporul nostru din ţară, din Regatul Unit, s-a săturat de această absurditate, deoarece nu putem să intervenim pentru drepturile şi problemele sale.
Our people back in our country, in the UK, are fed up with this nonsense because we cannot speak up for their rights and their issues.

Exemple de folosire pentru "săturat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNe-am săturat să tot auzim că toate acestea sunt imposibile și că avem nevoie de unanimitate.
We are tired of hearing that all of this is impossible and that we need unanimity.
RomanianNe-am săturat de dictaturi care ne-au fost impuse, întotdeauna sub deghizarea democraţiei.
We have had enough of having dictatorships being forced on us, always under the guise of democracy.
RomanianNe-am cam săturat să tot auzim scuza cazului singular: criza subprime a fost tot un caz singular.
We here are a bit tired of hearing the one-off excuse: the subprime crisis was also a one-off.
RomanianCetăţenii albanezi s-au săturat de aceste dispute.
The citizens of Albania have had enough of these disputes.
RomanianAlegătorii s-au săturat să fie învinovățiți pentru schimbările climatice și nu mai sunt dispuși să plătească pentru asta.
Voters are sick of being blamed for climate change and are no longer prepared to pay for it.
RomanianNe-am săturat de toate acestea astăzi, în Parlament.
We have had enough of that here today in Parliament.
RomanianNe-am săturat să vorbim despre abuz şi traficanţi.
We are tired of talking about abuse and traffickers.
RomanianToate bune şi frumoase, cu toate acestea, şi, ca să fiu sincer, m-am săturat doar să aud cuvinte frumoase pe acest subiect.
Fair is fair, however, and, to be quite frank, I am fed up with merely hearing fine words on this matter.
RomanianPersonal, m-am săturat de argumentul cu care ni se răspunde întotdeauna, acela că cercetările se vor efectua în străinătate.
I have had enough of the knock-out argument, which is always trotted out, that research will move abroad.
RomanianSpun că s-au săturat să fie tratați ca și cum nu ar reprezenta nimic și că simt că nu au nicio valoare pentru societate.
They say that they are sick of being treated as nothing and that they feel that they have no value to society.
RomanianM-am săturat de această ipocrizie constantă.
RomanianOamenii s-au săturat de concurența neloială; au avut parte de destule relocări și importuri care omoară locurile de muncă.
People are sick of unfair competition; they have had enough relocations and imports that are killing off our jobs.
RomanianDoresc să spun următoarele: ne-am săturat.
RomanianEuropa s-a săturat de eşecuri.
RomanianEi bine, cetăţenii noştri s-au săturat până peste cap să fie arătaţi cu degetul de funcţionarii europeni care sunt ,,asmuţiţi” pe ei.
Well, our citizens are sick to death of the stigmatising finger-wagging from the European mandarins that is only aimed at them.
RomanianM-am săturat de lucrurile astea.
RomanianNe-am săturat de asta.
RomanianM-am săturat să o tot aud.
RomanianPoporul nostru din ţară, din Regatul Unit, s-a săturat de această absurditate, deoarece nu putem să intervenim pentru drepturile şi problemele sale.
Our people back in our country, in the UK, are fed up with this nonsense because we cannot speak up for their rights and their issues.