Traducere română-engleză pentru "său"

RO

"său" engleză traducere

EN
RO

său {pronume}

volume_up
său (dar şi: lui)
Măreţia unei ţări nu constă în puterea sa militară sau dimensiunea sau prosperitatea sa economică.
A country is not made great by its military strength or its size or its economic wealth.
Aşadar, acest lucru nu este în interesul Guvernului Turciei sau al poporului său.
So this is not in the interests of the Government of Turkey or its people.
Ţara se află în ruină, patrimoniul său este jefuit, iar populaţia este profund divizată.
The country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.

Exemple de folosire pentru "său" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu ne putem aştepta la tratamente miraculoase în următoarele trei sau patru luni.
We cannot expect miracle cures to be found within the next three or four months.
RomanianDiscrepanțele dintre regiunile europene s-au realizat în perioade mari de timp.
The disparities between European regions have evolved over long periods of time.
RomanianAl doilea mandat al său a început la 1 iunie 2012 şi expiră la 30 noiembrie 2014.
His second term of office began on 1 June 2012 and runs until 30 November 2014.
RomanianAş dori să mulţumesc Preşedintelui în exerciţiu pentru răspunsul său cuprinzător.
- I would like to thank the President-in-Office for his very comprehensive reply.
RomanianS-au luat măsuri, însă trebuie să facem mai mult decât propune prezentul raport.
Steps have been taken, but more needs to be done than the current report proposes.
RomanianComisia poate accepta numeroase amendamente integral, parţial sau în principiu.
The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
RomanianPresa de astăzi se caracterizează prin pesimism: se va ajunge sau nu la un acord?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
RomanianNu acceptăm ideea că criza impune o Europă mai mică sau o agendă antieuropeană.
We do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
RomanianDe exemplu, Internet Explorer 9 nu poate fi instalat pe Windows 8 sau Windows XP.
For example, Internet Explorer 9 can't be installed on Windows 8 or Windows XP.
RomanianCând este gata, încărcați-o direct pe Microsoft SkyDrive, YouTube sau Facebook.
When you're done, upload it straight to Microsoft SkyDrive, YouTube, or Facebook.
RomanianS-au făcut progrese în domeniul energetic, însă nu progresele pe care le dorim.
Progress has been made in the field of energy, but not the progress that we want.
RomanianÎn unele cazuri a fost realizat acest lucru, iar în altele s-au făcut progrese.
In some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made.
RomanianÎn ţara mea, Lituania, s-au înregistrat în această săptămână 300 000 de şomeri.
This week, in my country, Lithuania, 300 000 people were registered unemployed.
RomanianMeritul său principal este că examinează subiectul din perspectiva fermierilor.
Its great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
RomanianParlamentul său este unicameral şi numără 200 de membri aleşi o dată la patru ani.
It has a one-chamber parliament whose 200 members are elected every four years.
RomanianPuteți ascunde lista, o puteți goli sau schimba numărul de elemente din listă.
But you can hide the list, clear it, or change the number of items in the list.
RomanianFaceți clic pe fila Complex, apoi pe 4:3 (ecran complet) sau pe 16:9 (ecran lat).
Click the Advanced tab, and then click 4:3 (full screen) or 16:9 (widescreen).
RomanianGăsește fiecare fișier cu caracterele are, cum ar fi reciclare sau restaurare.
Finds every file with the characters cle, such as cycle, bicycle, and new-cycle
RomanianPrin urmare, nu este încă timpul să retragem măsurile de sprijin care s-au luat.
It is therefore not yet time to withdraw the support measures that have been taken.
RomanianEste cu siguranță mai mult decât mi-aș fi putut imagina sau m-am așteptat să văd.
It is certainly beyond anything that I could have imagined or expected to see.