RO

scriere {feminin}

volume_up
În planșa de scriere (Scriere în stil liber), atingeți un cuvânt pentru a-l corecta.
In the writing pad (Write in freehand style), tap a word to correct it.
Aceasta distruge tot mai mult libertatea de exprimare, scriere şi chiar de gândire.
It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.
În zona de scriere, scrieți cuvântul pe care doriți să îl adăugați în dicționarul de scriere de mână.
In the writing area, write the word that you want to add to the handwriting dictionary.

Exemple de folosire pentru "scriere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceasta distruge tot mai mult libertatea de exprimare, scriere şi chiar de gândire.
It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.
RomanianÎn planșa de scriere (Scriere în stil liber), atingeți un cuvânt pentru a-l corecta.
In the writing pad (Write in freehand style), tap a word to correct it.
RomanianPlanșa de scriere este modalitatea standard de a introduce text în Panoul de intrare.
The writing pad is the standard way to enter text with Input Panel.
RomanianAtingeți săgeata de deasupra cuvântului, apoi selectați Adăugare la dicționar de scriere de mână.
Tap the arrow above the word , and then select Add to the handwriting dictionary.
RomanianPentru a deschide tastele rapide Web, atingeți butonul Web de pe planșa de scriere.
To open web quick keys, tap the Web button on the writing pad.
RomanianPentru a deschide planșa de simboluri, atingeți butonul Sym de pe planșa de scriere.
To open the symbol pad, tap the Sym button on the writing pad.
RomanianPlanșa de scriere și planșa de caractere efectuează conversia scrierii de mână în text tastat.
The writing pad and character pad convert handwriting into typed text.
RomanianAtingeți meniul Acțiuni, apoi atingeți Conversie scriere de mână în text.
Tap the Actions menu, and then tap Convert Handwriting to Text.
RomanianPentru a deschide minitastatura numerică, atingeți butonul Num de pe planșa de scriere.
To open the number pad, tap the Num button on the writing pad.
RomanianÎn zona de scriere, scrieți cuvântul pe care doriți să îl adăugați în dicționarul de scriere de mână.
In the writing area, write the word that you want to add to the handwriting dictionary.
RomanianPentru a insera un URL mai rapid, utilizați tastele rapide Web sau șabloanele Web din planșa de scriere.
To insert a URL more quickly, use web quick keys or web templates in the writing pad.
RomanianDeschideți Personalizare scriere de mână atingând butonul Start.
Open Handwriting Personalization by tapping the Start button .
RomanianCuvintele sunt recunoscute frecvent în mod incorect, de exemplu atunci când scrieți în planșa de scriere.
Words are frequently recognized incorrectly, for example when you write in the writing pad.
RomanianMajoritatea utilizatorilor au raportat o acuratețe mai bună a recunoașterii scrierii de mână folosind planșa de scriere.
Most people experience better handwriting recognition accuracy with the writing pad.
RomanianDacă un cuvânt nu se află în dicționarul de scriere de mână, este posibil ca acesta să nu fie recunoscut corect.
If a word is not in the handwriting dictionary, it's more likely to be recognized incorrectly.
RomanianSub Scriere poștă electronică, faceți clic pe Adresa de răspuns.
RomanianPentru mai multe informații, consultați Utilizarea planșei de scriere și a tastaturii tactile în Panoul de intrare Tablet PC.
For more information, see Using the writing pad and touch keyboard in Tablet PC Input Panel.
RomanianPentru a trece la planșa de caractere din Panoul de intrare, atingeți Instrumente, apoi atingeți Scriere caracter cu caracter.
To switch to the character pad in Input Panel, tap Tools, and then tap Write character by character.
RomanianAveți posibilitatea să activați sau să dezactivați învățarea automată în fila Scriere de mână din Creion și atingere, în Panoul de control.
You can turn automatic learning on or off at any time on the Handwriting tab in Pen and Touch, in Control Panel.
RomanianUrmătorul tabel arată cu ce opțiuni să începeți în secțiunea Antrenați recunoașterea propriului stil de scriere de mân a instrumentului.
The following table shows which options to start with in the Teach the recognizer your handwriting style section of the tool.