Traducere română-engleză pentru "scris"

RO

"scris" engleză traducere

EN
volume_up
scris {adj. m.}
EN
RO

scris {neutru}

volume_up
în scris. - Ombudsmanul furnizează un serviciu important cetățenilor irlandezi.
in writing. - The Ombudsman offers an important service to Irish citizens.
Eu le voi confirma în scris Președinților Parlamentului și Consiliului.
I will confirm them in writing to the Presidents of Parliament and of the Council.
în scris. - Conceptul de voluntariat este crucial în societăţile moderne.
in writing. - The notion of volunteering is crucial in modern day societies.

Exemple de folosire pentru "scris" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanianîn scris. - Bugetul pentru 2011 a fost hotărât în vremuri dificile și instabile.
in writing. - The 2011 budget has been decided in challenging and unstable times.
RomanianDle Belder, promit să vă răspund, după cum ați solicitat în mod specific în scris.
Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
Romanianîn scris -Trebuie să folosim economia verde pentru a crea locuri de muncă în UE.
in writing. - We must use the green economy to create jobs throughout the EU.
Romanianîn scris. - Noi, cei din UKIP, ne opunem în principiu partidelor politice europene.
in writing. - We in UKIP are opposed in principle to European political parties.
Romanianîn scris. - Femeile şi copiii sunt principalele victime ale traficului de persoane.
in writing. - Women and children are the principal victims of human trafficking.
Romanianîn scris. - Există lecţii care trebuie învăţate din actuala criză a zonei euro.
in writing. - There are lessons to be learnt from the current eurozone crisis.
RomanianÎn urma vizitei, am scris un articol care solicita o comunitate mediteraneeană.
Following the visit, I wrote an article calling for a Mediterranean community.
Romanianîn scris. -Raportul McGuinness tratează aspecte de o importanţă globală imensă.
in writing. - The McGuinness report deals with issues of immense global importance.
Romanian. - Dle președinte, am un amendament oral la propriul meu amendament scris.
rapporteur. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
Romanianîn scris. - În Europa, una din cinci femei a fost supusă violenţei domestice.
in writing. - One in five women has been subjected to domestic violence in Europe.
Romanianîn scris. - Sunt mândră că țara mea deține în prezent președinția Consiliului.
in writing. - I feel proud that my country is the current President of the Council.
Romanianîn scris. - Acordul nu este perfect, dar vestește niște progrese importante.
in writing. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.
RomanianI-am scris ministrului afacerilor externe din Irak și am vorbit cu el din nou ieri.
I have written to the Foreign Minister of Iraq and I spoke to him again yesterday.
RomanianAsigurați-vă că ați scris cheia de securitate și că o păstrați într-un loc sigur.
Make sure that you write down the security key and keep it in a safe place.
Romanianîn scris - UE este cel mai mare investitor şi partener comercial al Indiei.
in writing. - The EU is India's top foreign investor and biggest trading partner.
Romanianîn scris. - Dl de Magistris a fost chemat în judecată fiind acuzat de defăimare.
in writing. - Mr de Magistris was summoned to court on charges of slander.
RomanianAş fi la fel de mulţumită să primesc un răspuns în scris din partea dnei comisar.
I shall be perfectly happy to get a reply from the Commissioner in writing.
Romanianîn scris. - Aş dori să-i mulţumesc raportorului pentru activitatea sa excelentă.
in writing. - I would like to thank the rapporteur for his excellent work.
Romanianîn scris. - Am fost încântat să susţin acest raport la votarea în Parlament.
in writing. - I was pleased to support this report in its vote through Parliament.
Romanianîn scris. - Natura 2000 a făcut multe pentru protejarea mediului nealterat şi virgin.
in writing. - Natura 2000 has done much to protect unspoilt or virgin environment.