Traducere română-engleză pentru "scrisoare"

RO

"scrisoare" engleză traducere

volume_up
scrisoare comercială {f}
EN
RO

scrisoare {feminin}

volume_up
 Scrisoare adresată de Arsène Heitz lui Filippo Caracciolo (Strasbourg, 5 ianuarie 1952).
 Letter from Arsène Heitz to Filippo Caracciolo (Strasbourg, 5 January 1952).
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Cred că domnul Schulz a citit o scrisoare diferită de cea pe care noi am trimis-o Comisiei.
I think Mr Schulz read a different letter from the letter we sent to the Commission.
Fac acest lucru cu sprijinul deputaţilor europeni irlandezi din toate grupurile politice, care îi vor adresa o scrisoare dnei Ashton în viitorul apropiat.
I do so with the support of Irish MEPs across parties, who will be writing to her in the near future.
Indiferent dacă scrieți o scrisoare sau calculați date numerice, tastatura este metoda principală pentru a introduce informații în computer.
Whether you're writing a letter or calculating numerical data, your keyboard is the main way to enter information into your computer.
Ar fi ca şi când, un lider al opoziţiei din Franţa ar scrie o scrisoare reginei Marii Britanii, solicitându-i să nu semneze o lege aprobată de Camera Comunelor.
It would be like a French opposition leader writing to the British Queen and asking her not to sign a law passed by the House of Commons.
scrisoare (dar şi: epistolă, răvaș)
scrisoare (dar şi: misivă)

Exemple de folosire pentru "scrisoare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu a fost chiar un dezastru, chiar dacă acordul este doar o scrisoare de intenţie.
It has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Romanian Scrisoare adresată de Arsène Heitz lui Filippo Caracciolo (Strasbourg, 5 ianuarie 1952).
 Letter from Arsène Heitz to Filippo Caracciolo (Strasbourg, 5 January 1952).
RomanianÎn plus, 75 de profesori de drept din SUA au trimis recent o scrisoare preşedintelui Obama.
Furthermore, 75 US law professors have recently sent a letter to President Obama.
RomanianUrmătorul vorbitor de pe listă este dl Martin Schulz, de la care am primit o scrisoare.
The next speaker on the list is Mr Martin Schulz, from whom I have received a letter.
RomanianDacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
RomanianCred că domnul Schulz a citit o scrisoare diferită de cea pe care noi am trimis-o Comisiei.
I think Mr Schulz read a different letter from the letter we sent to the Commission.
RomanianIeri, am primit o scrisoare de la ambasadorul Belarusului în Polonia.
Yesterday, I received a letter from the Belarusian Ambassador to Poland.
RomanianI-am scris şi dlui Barroso o scrisoare în care spuneam aceleaşi lucruri.
I have also written a letter, saying the same things, to Mr Barroso.
RomanianAş dori să-i scrieţi o scrisoare comisarului, pentru ca acesta să justifice declaraţiile respective.
I would like you to write a letter to the Commissioner to justify those statements.
RomanianTot ceea ce fac este să trimit o scrisoare de condoleanțe autorităților spaniole în această privință.
I am just sending a letter of condolence to the Spanish authorities on this matter.
RomanianO scrisoare referitoare la această propunere a fost trimisă de către grup președintelui Manuel Barroso.
The appropriate letter has been sent by the group to President Manuel Barroso.
RomanianDin păcate, nu voi putea să fiu prezent, însă vă voi transmite o scrisoare cu această ocazie.
Unfortunately, I will not be able to be there, but I will send you a letter on that occasion.
RomanianÎn această scrisoare am căzut de acord asupra chestiunilor și asupra direcției în care dorim să mergem.
In that letter we agreed on the issues, and on the direction in which we want to go.
RomanianNu mai târziu de săptămâna trecută am primit o altă scrisoare în care cineva întreba: "Cum mă pot apăra?
Only last week I received another letter asking: 'How can I defend myself?
RomanianO scrisoare adresată unui reclamant, prin care îl înștiințăm că plângerea a fost primită, nu este suficientă.
A letter to a complainant stating that we have received his complaint is not enough.
RomanianMiniștrii inițiativei de la Weimar au ridicat această problemă într-o scrisoare adresată dvs., dnă Ashton.
The ministers of the Weimar initiative have raised this in a letter to you, Mrs Ashton.
RomanianDirectorul general pentru comerț i-a trimis o scrisoare omologului său argentinian la data de 12 mai.
A letter was sent by the Director-General for Trade to his Argentinean counterpart on 12 May.
RomanianAcolo, bursierii fundaţiei s-au distanţat, într-o scrisoare deschisă, de această politică a fundaţiei.
The foundation's scholarship holders distanced themselves from this policy in an open letter.
RomanianPreședinția maghiară a abordat acum acest lucru într-o scrisoare.
The Hungarian Presidency has now addressed this in a letter.
RomanianLa începutul acestui an, i-am scris ministrului justiţiei din Atena o scrisoare în care îi prezentam cazul.
At the beginning of this year, I wrote to the Minister of Justice in Athens raising the case.