Traducere română-engleză pentru "a se ocupa de"

RO

"a se ocupa de" engleză traducere

volume_up
a se ocupa de {vt.}
RO

a se ocupa de {verb tranzitiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "a se ocupa de" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPrimim în jur de 5000 de solicitări pe an și avem 80 de oameni care se ocupă de ele.
We receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
RomanianDar există soluţii, ţările UE au sisteme care se ocupă de cazuri de acest gen.
But help is at hand, as the EU countries have systems in place to deal with such cases.
RomanianPrin urmare, trebuie să fie sub autoritatea comisarului care se ocupă de aceste probleme.
It must be under the authority of the commissioner who deals with these matters.
RomanianComisia, în special serviciul OLAF, se ocupă de falsificarea monedelor.
The Commission, especially its OLAF service, deals with the counterfeiting of coins.
RomanianUnele au fost nevoite chiar să angajeze un expert pentru a se ocupa de cerere.
Some actually had to hire an expert to do the application for them.
RomanianPrin urmare, Comisia Europeană are datoria de a se ocupa de această situație.
The European Commission therefore has a duty to take up this matter.
RomanianEste absurd să vedem că doar două țări membre se ocupă de această situație de urgență.
It is absurd to see that this emergency is being dealt with by only two member countries.
RomanianComisia ar putea cere să vadă dacă există autorităţi publice care se ocupă de aceste lucruri.
The Commission could ask to see that there are public authorities engaged with this.
RomanianNu eu sunt cea care afirmă acest lucru, ci organismele care se ocupă de monitorizarea situaţiei.
It is not I who says so, but the bodies in charge of monitoring the situation.
RomanianAşadar fac totul singuri: se ocupă de întreţinerea vehiculelor şi de contabilitate.
They therefore do everything themselves: they maintain their vehicles and do their own accounts.
RomanianNu îmi place și nu mi-a plăcut niciodată modul în care Consiliul se ocupă de bugetele europene.
I do not like and have never liked the way that the Council tackles European budgets.
RomanianAcest raport, elaborat de dl Remek, se ocupă de programele europene de navigaţie prin satelit.
This report, drafted by Mr Remek, deals with European satellite navigation programmes.
RomanianNu şi dacă unul dintre părinţi se ocupă de activitatea respectivă.
However, it is not the case if one of the parents carries out this work.
RomanianCu toate acestea, aparatul birocratic care se ocupă de aceste informaţii trebuie să fie eficient.
We also need the bureaucracy that deals with this information to be efficient, however.
RomanianAu fost multe de reparat după dezastrul Bush, şi preşedintele Obama se ocupă de aceasta.
There was a great deal to repair following the Bush disaster, and President Obama is repairing it.
RomanianTrebuie să înţelegem, aşadar, că 41 de ore pe săptămână aceştia se ocupă de afacerile lor?
Are we to understand, then, that they are spending 41 hours per week working on their businesses?
RomanianSe ocupă de standardele minime aplicabile procedurilor de azil.
It deals with the minimum standards applicable to asylum procedures.
Romanianîn scris - Acest raport se ocupă de neajunsuri semnificative din cadrul actual de reglementare.
in writing. - This report addresses significant weaknesses in the current regulatory framework.
RomanianBanca Centrală Europeană (BCE) este organismul independent care se ocupă de afacerile monetare în Uniunea Europeană.
The independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
RomanianSe ocupă de problemele referitoare la resursele financiare și umane.
It deals with problems of human and financial resources.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

de conjuncţie
de prepoziţie
de adverb
English
se pronume