Traducere română-engleză pentru "slab"

RO

"slab" engleză traducere

volume_up
slab {adj. m.}
EN

"slab" română traducere

volume_up
slab {substantiv}
RO

slab {adjectiv masculin}

volume_up
Acordurile de liber schimb cu Peru şi Columbia constituie un contraexemplu foarte slab.
The free trade agreements with Peru and Colombia are a very poor counterexample.
Negocierile pentru acesta au un punct de plecare slab sau unul rezonabil?
Is it negotiated from a poor basis or a reasonable basis?
Majoritatea țărilor sărace și în curs de dezvoltare nu au acest sector sau acesta este foarte slab dezvoltat.
Most poor and developing countries do not have this sector, or it is very weak there.
În plus, sistemul judiciar rămâne slab și supus influențelor politice.
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
Vehiculele electrice ajută energiile regenerabile, care au un punct slab: sunt neregulate.
Electric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Niciunul dintre aceste aspecte nu au fost tratate foarte bine, ceea ce reprezintă un punct slab.
None of this has been dealt with very well, which is clearly a weak point.
Acest rezultat este foarte slab şi ar fi putut fi evitat.
This outcome is very bad and it could have been avoided.
Cred că este mai bine pentru noi să nu avem un acord interimar slab decât să avem orice fel de acord.
I believe that it is better for us not to have a bad interim agreement than to have any agreement at all.
slab (dar şi: slăbănog, anemic)
Nu deplângem conținutul său; mai degrabă, considerăm că este destul de slab.
We do not deplore its substance; rather, we find it pretty feeble.
slab (dar şi: fricos, laș)
volume_up
gutless {adj.} [argou]
Patru întreprinderi mici şi mijlocii se închid zilnic şi ne confruntăm cu cel mai slab buget din toate timpurile.
Four businesses a day in the small and medium sector are closing down and we are facing the worst budget we have ever had to face.
Banca Mondială ar trebui să acorde prioritate, prin urmare, accesului la energie la nivel local și la scară redusă, îndeosebi în țările cel mai slab dezvoltate din Africa și Asia.
The World Bank should therefore prioritise small-scale, local access to energy, particularly in the least developed countries in Africa and Asia.
slab (dar şi: zvelt)
slab (dar şi: rahitic)
EN

slab {substantiv}

volume_up
slab (dar şi: flag, plate)
slab
slab
volume_up
tablă {f} (de piatră)
slab (dar şi: cake)
volume_up
tabletă {f} (de ciocolată)

Exemple de folosire pentru "slab" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianComputerul este reglat pe o frecvență care nu este disponibilă sau are un semnal slab.
Your computer is tuned to a frequency that is not available or has a weak signal.
RomanianAcordurile de liber schimb cu Peru şi Columbia constituie un contraexemplu foarte slab.
The free trade agreements with Peru and Colombia are a very poor counterexample.
RomanianMedia Center este reglat pe o frecvență care nu este disponibilă sau are un semnal slab.
Media Center is tuned to a frequency that is not available or has a weak signal.
RomanianInstrumentul pregătit a fost unul slab și nu a întrunit nevoile curente.
The instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
RomanianWindows Media Center nu poate găsi sau căuta o frecvență radio care are un semnal slab.
Windows Media Center cannot find, or seek, a radio frequency that has a weak signal.
RomanianUn stat va deveni mai puternic și nu mai slab, dacă va acorda drepturi minorităților sale.
A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.
RomanianAsigurați-vă că volumul difuzorului sau al căștii nu este dezactivat sau prea slab.
Make sure that your speaker volume or headphone volume isn't muted or turned down too low.
RomanianParlamentul s-a mulţumit însă cu un acord ieftin, cu un conţinut slab.
Parliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.
RomanianÎn plus, sistemul judiciar rămâne slab și supus influențelor politice.
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
RomanianVehiculele electrice ajută energiile regenerabile, care au un punct slab: sunt neregulate.
Electric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
RomanianCu toate acestea, dacă utilizați modul Căutare, Windows Media Center poate evita un semnal slab.
However, if you use Seek mode, Windows Media Center might bypass a weak signal.
RomanianSistemul irlandez este atât de puternic sau atât de slab precum cadrul UE.
The system in Ireland is as strong, or as weak, as that EU framework.
RomanianNu deplângem conținutul său; mai degrabă, considerăm că este destul de slab.
We do not deplore its substance; rather, we find it pretty feeble.
RomanianSunt de acord cu deputații care au spus că suntem slab pregătiți pentru dezastrele naturale.
I agree with the Members who have said that we are poorly prepared for natural disasters.
RomanianNiciunul dintre aceste aspecte nu au fost tratate foarte bine, ceea ce reprezintă un punct slab.
None of this has been dealt with very well, which is clearly a weak point.
RomanianAcest sprijin slab pentru șomeri este acordat abia acum, târziu.
This meagre support for the unemployed is only being given now, belatedly.
RomanianAltfel, va fi mai slab, deşi ambele părţi doresc să-l consolideze.
Otherwise, it will be weaker, whereas both sides want it to be stronger.
RomanianNe plângem că Belarusul are un parlament slab care aprobă decizii fără discuţii, dar uitaţi-vă în jur.
We complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.
RomanianTotodată, susţine anularea datoriilor ţărilor celor mai slab dezvoltate.
It supports cancelling the debt of the least developed countries.
RomanianAceastă amânare ar trebui văzută ca un punct forte al Parlamentului, nu ca un punct slab.
This postponement should be seen as one of Parliament's strengths, rather than its weaknesses.