Traducere română-engleză pentru "slujbă"

RO

"slujbă" engleză traducere

volume_up
funcţie (slujbă) {f}
RO

slujbă {feminin}

volume_up
1. general
Cristina s-a mutat din Spania în Portugalia, unde îşi găsise o slujbă.
Cristina from Spain found a job in Portugal and moved there.
Mai mult decât atât, multe femei încep să îşi caute prima slujbă numai după ce au născut.
Furthermore, many women look for their first job only after they have had their children.
Nu a avut niciodată o slujbă adevărată şi nu a fost aleasă niciodată pentru nimic în viaţa ei.
She has never had a proper job, and she has never been elected to anything in her life.
slujbă
Ea însăși a afirmat că, dacă ar fi aleasă în această funcție, și-ar pune toată experiența dobândită ca avocat, director executiv, ministru și femeie în slujba Fondului.
She said herself that if she were to be chosen for the post, she would bring all her experience as a lawyer, managing director, minister and woman to the Fund.
slujbă
Ar trebui să fie un element în slujba coeziunii economice și sociale autentice.
It should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.
Acum este timpul să punem procesul și instrumentele în slujba fondului.
Now is the time to put process and instruments at the service of the substance.
Este un instrument în slujba cetăţenilor noştri care trec prin criza cea mai profundă din ultima perioadă.
It is a tool at the service of our citizens who are going through the deepest crisis in years.
De aceea, este de maximă importanţă ca orice persoană a cărei slujbă implică un contact regulat cu copii să fie obligată să raporteze orice situaţie în care s-a produs un abuz sexual.
Therefore, it is of paramount importance that everyone whose work involves regular contact with children be required to report any situation in which sexual abuse has occurred.
2. Religie
slujbă (dar şi: liturghie)
volume_up
mass {substantiv}
Scuza a fost că au primit permisiunea în scris pentru slujba de duminică, dar că ziua de Crăciun a fost sâmbăta.
The excuse was that they had been given written permission for Sunday mass, but that Christmas was on a Saturday.
Evenimentele care s-au petrecut cu ocazia Crăciunului, când forţele de ocupaţie au întrerupt slujba în Rizokarpaso, în partea ocupată a Ciprului, au fost ruşinoase.
The events at Christmas, when the occupying forces interrupted mass in Rizokarpaso in occupied Cyprus, were an abomination.
Acest drept al omului a fost încălcat în țara mea pentru cei câțiva creștini care participau la slujba de Crăciun la biserica din Agios Synesios, satul ocupat de Rizokarpaso.
That human right was violated in my country for the few Christians attending Christmas mass at the church of Agios Synesios in the occupied village of Rizokarpaso.

Exemple de folosire pentru "slujbă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAr trebui să fie un element în slujba coeziunii economice și sociale autentice.
It should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.
RomanianAcum este timpul să punem procesul și instrumentele în slujba fondului.
Now is the time to put process and instruments at the service of the substance.
RomanianMai mult decât atât, multe femei încep să îşi caute prima slujbă numai după ce au născut.
Furthermore, many women look for their first job only after they have had their children.
RomanianNu a avut niciodată o slujbă adevărată şi nu a fost aleasă niciodată pentru nimic în viaţa ei.
She has never had a proper job, and she has never been elected to anything in her life.
RomanianO a doua și o a treia slujbă nu sunt ceva rar, întrucât un loc de muncă nu este suficient pentru a trăi.
Second and third jobs are not rare, as one job is often not enough to live on.
RomanianCristina s-a mutat din Spania în Portugalia, unde îşi găsise o slujbă.
Cristina from Spain found a job in Portugal and moved there.
RomanianAcesteia i s-a interzis să practice avocatura, dar noi punem să ne punem în slujba justiţiei.
She is banned from practising law, but let us serve justice.
RomanianEste un instrument în slujba cetăţenilor noştri care trec prin criza cea mai profundă din ultima perioadă.
It is a tool at the service of our citizens who are going through the deepest crisis in years.
RomanianTrebuie, de asemenea, să le demonstrăm cetăţenilor noştri că se pot baza pe noi şi că suntem aici în slujba lor.
We must also show our citizens that we are here for them, that we are here to serve them.
RomanianProcesul și instrumentele sunt importante, însă sunt în slujba fondului și nu îl pot înlocui.
Process and instruments are important, but they are at the service of the substance and cannot substitute for it.
RomanianO slujbă la o companie auto ţine încă 4 la furnizori şi alte 5 în sectoarele conexe şi vânzări.
One job in a car company is linked to another four jobs at suppliers and another five in related sectors and sales.
RomanianScuza a fost că au primit permisiunea în scris pentru slujba de duminică, dar că ziua de Crăciun a fost sâmbăta.
The excuse was that they had been given written permission for Sunday mass, but that Christmas was on a Saturday.
RomanianSunteţi plătită mai mult decât dna Merkel, sunteţi plătită mai mult decât Hillary Clinton: acesta este o slujbă cu program non-stop.
You are paid more than Frau Merkel, you are paid more than Hillary Clinton: it is a 24-hour job.
RomanianAcest Parlament este irevocabil angajat în slujba cauzei drepturilor omului şi are datoria de a-şi onora această obligaţie.
This House is irrevocably committed to the cause of human rights and duty bound to honour that obligation.
RomanianAutoritățile publice sunt în slujba cetățenilor și a intereselor acestora, care, în acest caz, sunt interese economice.
Public authorities are there to serve the citizens and their interests, which, in this case, are economic interests.
RomanianParlamentul acesta nu poate fi un instrument în slujba naţionalismului extremist şi nici a urii sau aversiunii regionale sau locale.
This House cannot be an instrument of extremist nationalism nor of regional or local hatred or aversion.
RomanianDe fapt, Ole poate prelua noua slujbă fără nicio problemă.
RomanianCu toții sunt uniți de soarta comună a lucrătorului, a celui exploatat, a producătorilor bogăției aflate în slujba capitalului.
They are united by the common fate of the worker, the exploited, the producers of the wealth seized by capital.
RomanianÎi doresc însănătoşire grabnică şi fericire în urma atâtor ani de muncă excelentă depusă în slujba cetăţenilor europeni.
I wish him a speedy recovery and also health and happiness after so many years of excellent service to European citizens.
RomanianNu numai că ne facilitează nouă sarcinile și slujba în general, dar face acest lucru și pentru alte orașe din întreaga țară.”
Not only will it make our jobs a lot easier, but it will also make jobs in other cities across the nation much easier.”
Mai multe cuvinte
Romanian
  • slujbă

Mai multe în dicționarul român-englez.