RO

spaţiu {neutru}

volume_up
1. general
Agenţia Europeană de Apărare va dezvolta o capacitate de supraveghere militară din spaţiu.
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Implică crearea unui spaţiu pentru iniţiative private şi noi locuri de muncă.
It involves creating a space for private initiative and new jobs.
În cadrul noţiunii de spaţiu de gândire, acest lucru nu va fi oficial.
Within the notion of a space to think, that will not be official.
Transportul, în special, transportul pe distanţe mari cu lipsă de spaţiu, cauzează stres, iar stresul înseamnă o mai mare susceptibilitate la boli.
Transport, especially transport over long distances with a lack of space, produces stress, and stress means more susceptibility to disease.
Am adoptat Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat, care dă statelor membre mai mult spaţiu de manevră în rezolvarea problemelor legate de lichidităţi.
We have adopted the Temporary Community Framework for State aid, which gives the Member States more room for manoeuvre in solving liquidity problems.
Vorbim despre flexibilitate; nu există suficient spaţiu de mişcare.
We are talking about flexibility; there is not enough elbow room.
Sunt de părere că s-a lăsat prea puţin spaţiu pentru flexibilitate, pentru soluţii specifice.
I feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
Acest mod de abordare oferă suficient spaţiu de manevră pentru stabilirea de cerinţe individuale.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
spaţiu (dar şi: gol, vid, deşert (gol, vid))
volume_up
void {substantiv}
2. Matematică
spaţiu
volume_up
space {substantiv}
Agenţia Europeană de Apărare va dezvolta o capacitate de supraveghere militară din spaţiu.
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Implică crearea unui spaţiu pentru iniţiative private şi noi locuri de muncă.
It involves creating a space for private initiative and new jobs.
În cadrul noţiunii de spaţiu de gândire, acest lucru nu va fi oficial.
Within the notion of a space to think, that will not be official.
spaţiu

Exemple de folosire pentru "spaţiu" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDin cauza situaţiei din regiune, preşedinţia avea un spaţiu de manevră limitat.
Due to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
Romanian. - Domnule preşedinte, lumea este un spaţiu întins.
President-in-Office of the Council. - Mr President, the world is a big place.
RomanianAgenţia Europeană de Apărare va dezvolta o capacitate de supraveghere militară din spaţiu.
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
RomanianUn spaţiu aerian comun european, un cer unic european şi sistemele noastre de management.
A common European airspace, a single European sky and our management systems.
RomanianAcest lucru este esenţial dacă dorim să creăm un spaţiu juridic veritabil în Europa.
This is essential if we want to create a truly European judicial area.
RomanianSunt de părere că s-a lăsat prea puţin spaţiu pentru flexibilitate, pentru soluţii specifice.
I feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
RomanianUniunea Europeană reprezintă cel mai mare spaţiu de libertate creat vreodată.
The European Union constitutes the greatest space of freedom that has ever been established.
RomanianDacă există subsite-uri neutilizate care ocupă mult spaţiu, acestea ar trebui să fie şterse.
If unused subsites exist that are taking up a lot of space, these should be deleted.
RomanianLa începutul Jocurilor, China a permis ceva spaţiu jurnaliştilor străini.
In the run-up to the Games, China gave foreign journalists some space.
Romanian1,5 GO spaţiu disponibil CD-ROM USB 2.0 Difuzoare sau căşti compatibile pentru Windows
1.5 GB free CD-ROM USB 2.0 Windows-compatible speakers or headphones
RomanianAcest mod de abordare oferă suficient spaţiu de manevră pentru stabilirea de cerinţe individuale.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
RomanianDe ce să se discute cu un negociator care nu are spaţiu de manevră şi nici flexibilitate?
Why talk to a negotiator who cannot move at all and has no flexibility?
RomanianImplică crearea unui spaţiu pentru iniţiative private şi noi locuri de muncă.
It involves creating a space for private initiative and new jobs.
RomanianMai mult ca oricând, Uniunea trebuie să devină un spaţiu al justiţiei, securităţii şi libertăţii.
More than ever, the Union must become an area of justice, security and freedom.
RomanianApoi apăsaţi CTRL+SHIFT+BARA DE SPAŢIU pentru ca Naratorul să citească din nou fereastra.
Then press CTRL+SHIFT+SPACEBAR to have Narrator read the window again.
RomanianDe exemplu, un abonament cu cinci licenţe vă oferă în total 1,25 GO de spaţiu de stocare.
For example, a subscription with five licenses gives you a total of 1.25 GB storage space.
RomanianS-a spus că Dunărea este o punte de legătură, iar regiunea Dunării este un spaţiu de viaţă.
The Danube is a lifeline, as we have heard today, and the Danube Region is the living space.
Romanian. - Noţiunea de "spaţiu natural” poate însemna diverse lucruri pentru diverse persoane.
in writing. - Wilderness can mean different things to different people.
RomanianStatele membre vor avea suficient spaţiu de manevră pentru o implementare corectă a acestor principii.
Member States will have sufficient room to manoeuvre to implement this accordingly.
RomanianÎn cadrul noţiunii de spaţiu de gândire, acest lucru nu va fi oficial.
Within the notion of a space to think, that will not be official.