RO

a stăvili {verb tranzitiv}

volume_up
a stăvili (dar şi: a stăvili)

Exemple de folosire pentru "a stăvili" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDe exemplu, un amendament prevede că statele membre pot lua măsuri adecvate pentru a stăvili fluxurile de pacienţi.
One example states that Member States may take appropriate measures to stem patient flows.
RomanianNu menţionează nimic despre ce fel de măsuri ar trebui luate pentru a stăvili aceste fluxuri intermitente de imigraţie ilegală.
It says nothing on what measures should be taken to stem these intermittent flows of illegal immigration.
RomanianConsiliul ar trebui, de asemenea, să ia în considerare modalitatea de a stăvili înrăutăţirea situaţiei sociale şi de a reduce impozitele şi asigurările ridicate.
The Council should also give some thought to how to rein in the bloated social state and to reducing high taxes and insurance.