RO

a studia {verb tranzitiv}

volume_up
1. general
Consiliul European va studia cu atenţie absolută recomandările conţinute în raport.
The Council will definitely study the recommendations contained in the report carefully.
În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a studia într-o altă ţară europeană.
As an EU national, you have the right to study in another EU country.
Dacă veţi studia directiva, veţi vedea că multe dintre preocupările dvs. se află deja acolo.
If you study the directive, you will see that many of your concerns are already there.
2. Educaţie
a studia
Consiliul European va studia cu atenţie absolută recomandările conţinute în raport.
The Council will definitely study the recommendations contained in the report carefully.
În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a studia într-o altă ţară europeană.
As an EU national, you have the right to study in another EU country.
Dacă veţi studia directiva, veţi vedea că multe dintre preocupările dvs. se află deja acolo.
If you study the directive, you will see that many of your concerns are already there.

Exemple de folosire pentru "a studia" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianConsiliul European va studia cu atenţie absolută recomandările conţinute în raport.
The Council will definitely study the recommendations contained in the report carefully.
RomanianÎn calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a studia într-o altă ţară europeană.
As an EU national, you have the right to study in another EU country.
RomanianDacă veţi studia directiva, veţi vedea că multe dintre preocupările dvs. se află deja acolo.
If you study the directive, you will see that many of your concerns are already there.
RomanianComisia ia notă de amendamentele votate de Parlament, pe care le va studia în detaliu.
The Commission takes note of the amendments voted by Parliament that it will study in detail.
RomanianAcest test este, totuși, o condiție pentru a studia la majoritatea universităților anglo-americane.
This test is, however, a prerequisite for study at most Anglo-American universities.
RomanianNu am documentele cu mine, aşa că le voi studia din nou cu atenţie.
I do not have the papers with me so I will look carefully again.
RomanianDesigur că voi studia rezoluția Parlamentului referitoare la această problemă importantă și dificilă.
I will, of course, study Parliament's resolution on this important and challenging issue.
RomanianPrin urmare, în cazul în care agenția prezintă o nouă linie directoare, noi o vom studia foarte atent.
Therefore, if the agency puts forward a new guideline, we will study it very attentively.
RomanianDeci, acest lucru este valabil și pentru statele membre: oportunitățile de a călători, de a studia.
So too with Member States: the opportunities to travel, to study.
RomanianDle comisar, vă rog să aveţi amabilitatea de a studia această problemă, astfel încât persoanele să fie protejate.
Commissioner, could you please look at this in order that people are protected.
RomanianAm ascultat intervenţia comisarului - că va studia avantajul prezentat de monitorizarea prin satelit.
I have listened to what the Commissioner has said - that he will have a look at the advantage of satellite monitoring.
RomanianCe limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
RomanianÎn acest caz, grupul meu solicită să amânăm votul pe mâine, pentru a putea studia implicaţiile acestei situaţii.
In that case, my group requests that we delay the vote until tomorrow so that we can study the implications of this.
RomanianLa facultate am avut posibilitatea de a studia mai multe cursuri despre istoria şi literatura acestuia predate de un rabin.
In college, I took the opportunity to study several courses of their history and literature under a rabbi.
RomanianÎl vom studia şi ne vom familiariza cu acesta.
RomanianPosibilitățile oferite polonezilor din acea zonă de a studia în limba lor maternă au fost în mare măsură limitate.
The opportunities for national education that are available to Poles who live there have been limited to a large extent.
RomanianOdată ce li se va fi acordat acestor țări un regim fără vize, tinerii vor putea călători, învăța și studia în străinătate.
Once these countries have been granted a visa-free regime, young people will be able to travel, learn and study abroad.
RomanianPentru perioada post 2013, Comisia va studia și va evalua diversele opțiuni pentru reforma sistemului plăților directe.
For the post-2013 period, the Commission will study and assess the various options for reforming the direct payment system.
RomanianTrebuie să promovăm în şcoli faptul că şi fetele pot fi suficient de curajoase pentru a studia domeniul ingineriei.
The awareness that a girl is studying engineering, and that she is brave enough to do so - that is what we have to promote in schools.
RomanianVeţi studia sau veţi participa la un proiect de cercetare în cel puţin două ţări şi veţi obţine o diplomă comună, dublă sau multiplă.
You study or conduct research in at least two countries – and are awarded a joint, double or multiple degree as a result.