RO

studiat {adjectiv masculin}

volume_up
studiat (dar şi: savant, premeditat, elaborat)
Am studiat problema şi aceasta este situaţia.
I have studied the issue and that is the case.
Calvin Ho a studiat în oraşul australian Sydney şi are diplome în arte frumoase şi în design grafic.
Ho studied in Sydney, Australia and earned degrees in both fine art and graphic design.
Pe vremea când am studiat dreptul european, puterile codeciziei erau evident destul de diferite faţă de situaţia actuală.
When I studied European law, codecision powers were evidently quite different from today.

Exemple de folosire pentru "studiat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCalvin Ho a studiat în oraşul australian Sydney şi are diplome în arte frumoase şi în design grafic.
Ho studied in Sydney, Australia and earned degrees in both fine art and graphic design.
RomanianDl președinte Saakașvili a studiat inițial în Kiev.
President Saakashvili received his initial education in Kiev.
RomanianPe vremea când am studiat dreptul european, puterile codeciziei erau evident destul de diferite faţă de situaţia actuală.
When I studied European law, codecision powers were evidently quite different from today.
RomanianAm studiat problema şi aceasta este situaţia.
Romanian. - Doamnă președintă, aș dori să-i spun dlui comisar Rehn că am studiat carta FMI.
on behalf of the EFD Group. - Madam President, I would like to say to Commissioner Rehn that I have been looking at the IMF Charter.
RomanianPrin urmare, am studiat cu interes formele de sprijin propuse, pe care Consiliul intenţionează să le ofere Greciei.
Therefore, it was with great interest that I studied the proposed forms of support which the Council intends to give to Greece.
RomanianNu am efectuat doar o analiză economică sau am studiat impactul asupra pieței; de asemenea, am studiat impactul asupra valorilor.
We did not just carry out an economic analysis, or study the impact on the market; we also studied the impact on values.
RomanianAm studiat detaliile tehnice.
RomanianOamenii au studiat aceste aspecte de foarte mult timp, prima idee pentru o tastatură împărţită în mai multe zone fiind publicată în 1920!
People have been studying this stuff for a really long time—the first idea for a split keyboard was published in the 1920s!
RomanianAceasta este o industrie foarte importantă şi sunt pe deplin de acord cu David Martin, care a studiat în amănunt acordul cu Coreea de Sud.
This is a very important industry and I agree completely with David Martin who has studied the detail of the deal with South Korea.
RomanianAţi studiat repercusiunile asupra ocupării forţei de muncă şi asupra economiei unei ţări în care s-a implicat Fondul Monetar Internaţional?
Have you studied the repercussions on employment and on the economy of a country in which the International Monetary Fund is involved?
RomanianDle preşedinte, când am studiat propunerea iniţială chiar la început, în urmă cu 18 luni, am constatat că nu era tocmai în regulă.
Mr President, when we looked at the initial proposal right at the beginning, 18 months ago, we saw what many would describe as a 'wrinkly shirt'.
RomanianEuro este un exemplu strălucitor de uniune monetară, care este studiat și admirat de elitele economice din China, India, Brazilia și Rusia.
The euro is a shining example of monetary union that is being studied and admired by the economic elites of China, India, Brazil and Russia.
RomanianUniversitatea College Cork, la care am studiat şi eu, a trebuit să îşi închidă porţile pentru o săptămână întreagă, lăsând mulţi studenţi efectiv fără adăpost.
University College Cork has had to shut down for an entire week, with many students in my Alma Mater effectively homeless.
RomanianJohs este cetăţean danez şi s-a hotărât să urmeze un curs de master de doi ani în Regatul Unit, după ce a studiat timp de patru ani în Statele Unite.
Johs is a Dane who decided to embark on a two-year Master’s degree course in the United Kingdom after four years of studying in the United States.
RomanianVoi spune din nou, după ce am studiat latina timp de mulţi ani, că sunt familiarizat cu sensul cuvântului, care este unul pozitiv; înseamnă "a ajuta”.
I will say it again, having studied Latin for many years, I am very familiar with the meaning of the word, which is positive; it means 'to help'.
RomanianAm studiat amendamentele dnei Lulling şi consider că a depus un efort susţinut pentru a îmbunătăţi ceea ce era iniţial un raport greoi privind activităţile independente.
I have studied Ms Lulling's amendments and feel that she has made a valiant effort to improve what was originally a heavy-handed report on self-employment.
RomanianÎn plus, studiul asupra discriminării elaborată de către Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a constatat că romii sunt discriminaţi în mai mare măsură decât orice alt grup studiat.
Additionally, the Fundamental Rights Agency's discrimination survey found that the Roma were discriminated against more than any other group surveyed.
RomanianOricine a studiat cu atenţie evoluţiile industriei de automobile va fi de acord cu mine că s-a ajuns la un consens fără precedent în favoarea vehiculelor electrice.
Anyone who has paid close attention to the developments affecting the car industry will agree with me that an unprecedented consensus has been reached in favour of electric vehicles.
RomanianFiica guvernatorului Taseer a urmat cursurile universităţii Smith College şi a studiat politica europeană şi drepturile omului, dar în Pakistan există prea mulţi oameni educaţi în madrasah.
The daughter of Governor Taseer went to Smith College and she studied European politics and human rights, but too many people in Pakistan are educated in madrasahs.