Traducere română-engleză pentru "a submina"

RO

"a submina" engleză traducere

RO

a submina {verb}

volume_up
Acest lucru ar submina grav capacitatea Comisiei de a aplica această măsură.
This would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.
Va submina în totalitate eforturile producătorilor de ouă de colonie din Regatul Unit.
It will completely undermine the efforts of colony egg producers in the UK.
Altfel, vor rămâne doar vorbe frumoase și vom submina însuși proiectul european.
Otherwise, these will remain just fine words and we will undermine the European project itself.
a submina (dar şi: a deraia)
a submina (dar şi: a surpa, a săpa, a lucra)

Exemple de folosire pentru "a submina" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcest lucru ar submina grav capacitatea Comisiei de a aplica această măsură.
This would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.
RomanianVa submina în totalitate eforturile producătorilor de ouă de colonie din Regatul Unit.
It will completely undermine the efforts of colony egg producers in the UK.
RomanianAltfel, vor rămâne doar vorbe frumoase și vom submina însuși proiectul european.
Otherwise, these will remain just fine words and we will undermine the European project itself.
RomanianTrebuie să ne abținem de la orice acțiune care ar submina procesul de pace.
We must refrain from everything that is a hindrance to this peace.
RomanianDacă adoptăm măsuri care ne vor submina principiile, probabil că facem o greşeală gravă.
If we adopt measures that will undermine our principles, we are probably making a serious mistake.
RomanianO cotă de dimensiunea solicitată de Mercosur ar submina complet producția de carne de vită a Irlandei.
A quota of the size demanded by Mercosur would completely undermine Ireland's beef production.
RomanianAcest lucru ar submina grav o cooperare foarte preţioasă şi trebuie să fie tratat cu seriozitate.
This could seriously undermine a very precious cooperation and it has to be treated with some seriousness.
RomanianEste o perioadă în care ar trebui să acţionăm împreună şi să evităm orice mişcare ce ne-ar putea submina unitatea.
This is a period when we should act together and avoid any moves that might undermine our unity.
RomanianAdoptarea propunerii Comisiei în forma ei iniţială ar submina rezultatele realizate în Ţările de Jos.
Adopting the Commission proposal in its original form would undermine the result achieved in the Netherlands.
RomanianAceasta ar putea submina atractivitatea Europei pentru investiţii şi afaceri, reducându-i potenţialul de creştere.
This could undermine investment and business attractiveness of Europe, reducing its growth potential.
RomanianLegislația existentă încearcă din răsputeri să facă acest lucru, iar propunerea de astăzi nu va submina aceste eforturi.
The existing legislation strives to do this and today's proposal will not undermine those efforts.
RomanianDar permiteți-mi să precizez clar: Comisia nu va accepta nicio încercare de a submina principiile Schengen.
But let me state clearly that the Commission will not accept any attempts to undermine the Schengen principles.
RomanianDe aceea, am votat pentru a submina acest compromis.
RomanianAr putea submina procesul de democratizare.
It could undermine the democratic process under way.
RomanianAceasta ar putea submina inițiativele de politică naționale referitoare la legislația de mediu, socială sau fiscală.
This situation could undermine the national policy initiatives on environmental, social or fiscal legislation.
RomanianAcest lucru ar submina încrederea minorităților în instituțiile democratice și poate constitui motive de discriminare.
This undermines the minorities' trust in democratic institutions and can constitute grounds for discrimination.
RomanianCu alte cuvinte, drumul este deschis acțiunii oricăror forțe care ar putea submina pacea și securitatea de acolo.
In other words, the way also lies open for the action of various forces which could undermine peace and security there.
RomanianVa submina şi acţiunile pe care Uniunea Europeană le-a întreprins prin iniţiativele sale comunitare Urban şi Urban II.
It will also undermine ventures that the European Union has promoted with its Community initiatives Urban and Urban II.
RomanianAm putea fi acuzaţi de manipulare politică şi am submina încrederea cetăţenilor în propriile noastre instituţii.
We would stand accused of political instrumentalisation, and we would be undermining the trust of citizens in our own institution.
RomanianEste important ca toţi să urmeze anumite standarde şi să nu creăm condiţiile care ar submina grav acest lucru.
It is important that everybody follow certain standards, and that we do not create the conditions which would seriously undermine this.
Mai multe cuvinte
Romanian
  • a submina

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul englez-român.