Traducere română-engleză pentru "subordonată"

RO

"subordonată" engleză traducere

volume_up
subordonată {f}
RO

subordonată {feminin}

volume_up
1. Lingvistică
subordonată

Exemple de folosire pentru "subordonată" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎncheierea acestor acorduri este totuşi subordonată aprobării Consiliului.
However, conclusion of such agreements is subject to approval by the Council.
RomanianSecuritatea nu este subordonată libertăţii şi nici nu reprezintă o ameninţare la adresa acesteia.
Security is not subordinate to freedom, nor is it a threat to freedom.
RomanianDe asemenea, ca urmare a reuniunii, Uniunea Europeană a devenit subordonată strategiei și intereselor militare ale Americii de Nord.
It has also resulted in the European Union becoming subordinate to North America's military strategy and interests.
RomanianNu putem avea o ţară candidată în care armata, chiar şi după atât de muţi ani, nu este încă total subordonată controlului politic.
We cannot have a candidate country in which the army, even after so many years, is not subject to full political control.
RomanianAcesta este iar un exemplu de lege britanică, practică şi de bun-simţ, ce este subordonată unei legislaţii a UE, scumpă şi excesivă.
This is yet another example of sensible, practical British law being subordinated to over-the-top and expensive EU legislation.
RomanianAcest lucru transmite în mod evident mesajul că prima limba este mai importantă, în timp ce a doua este subordonată şi de mâna a doua.
This obviously conveys the message that the first language is more important, while the second is subordinate and second-class.
RomanianSEAE trebuie să fie subordonată Comisiei în ceea ce priveşte chestiunile administrative şi bugetare şi trebuie să facă oficial parte din Comisie.
The EEAS must come under the Commission for administrative and budgetary matters and must be officially part of the Commission.
RomanianLimba minorităţii a fost subordonată limbii majorităţii, aşa cum a explicat şi dl Vollebaek, Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţi Naţionale.
The minority language has been subordinated to the majority language, as Mr Vollebaek, the OSCE High Commissioner on National Minorities, also put it.
RomanianAcesta nu soluţionează principala preocupare care este de a asigura ca Europa să aibă o apărare puternică şi să coopereze cu NATO, dar să nu fie subordonată acesteia.
It does not address the main concern which is to ensure that Europe has a strong defence and cooperates with NATO, but is not subservient to it.
RomanianNu mă deranjează râsetele, apreciez umorul, dar chestiunea este că, odată cu noua constituţie din Ungaria, Ombudsmanul verde a fost eliminat şi instituţia a fost subordonată.
I do not mind laughter, I like humour, but the issue is that, with the new constitution in Hungary, this Green Ombudsman has been abolished and he has been subordinated.
RomanianVoi vota împotriva raportului şi denunţ acest acord care plasează popoarele europene într-o poziţie subordonată, urmând exemplul Acordului nord-american de liber schimb.
I shall vote against the report and I condemn this agreement, which gives the people of Europe a subordinate role, following the example of the North American Free Trade Agreement.
RomanianConvertirea forței de muncă într-o marfă capitalistă transformă oamenii într-o marfă subordonată singurei valori recunoscute de sistemul exploatator putrezit: profitul capitalist.
Converting the workforce to a capitalist commodity turns people into a commodity to serve the only value recognised by the rotten system of exploitation: capitalist profit.
RomanianAcum aceasta va fi, se pare, subordonată unui fel de supraveghetor european, format, fără îndoială, din birocraţi ignoranţi, gospodine scandinave, mafioţi bulgari şi cioplitori români.
Now it is going to be, it would appear, subsumed by some sort of EU overseer, consisting no doubt of ignorant bureaucrats, Scandinavian housewives, Bulgarian mafia and Romanian peg-makers.