Traducere română-engleză pentru "substanţă"

RO

"substanţă" engleză traducere

EN
EN
RO

substanţă {feminin}

volume_up
1. general
Substanţa va fi folosită pentru combaterea dăunătorilor la struguri şi legume.
The substance is to be used to prevent damage to grapes and vegetables.
În acest mod, vom obţine informaţii precise cu privire la această substanţă.
In that way we will be obtaining precise information about this substance.
Ele au dat substanţă valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.
They have given substance to the European Union's fundamental values.
substanţă (dar şi: material, material, materie, ţesătură)
Ştim încă foarte puţin despre această substanţă şi, de altfel, despre producţia acesteia.
We still know little about this substance, and its production, for that matter.
2. Chimie
substanţă
Atât de toxică este această substanţă chimică.
That is how very toxic this particular chemical is.
DCM este o substanţă chimică toxică cancerigenă, cu efect soporific şi efecte nocive asupra sănătăţii.
DCM is a noxious chemical in that it is carcinogenic, has a narcotic effect and has harmful effects on health.
Acesta este, de asemenea, o substanţă chimică industrială care este utilizată de fapt foarte mult în industria farmaceutică.
It is also an industrial chemical that is actually used a lot in the pharmaceutical industry.

Exemple de folosire pentru "substanţă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianProblemele apar în special atunci când substanţa este vândută consumatorilor.
It is predominantly when it is sold to consumers that there are problems.
RomanianŞtim încă foarte puţin despre această substanţă şi, de altfel, despre producţia acesteia.
We still know little about this substance, and its production, for that matter.
RomanianÎn acest mod, vom obţine informaţii precise cu privire la această substanţă.
In that way we will be obtaining precise information about this substance.
RomanianAceasta este o dezbatere în care abordăm atât probleme de procedură, cât şi de substanţă.
This is a debate in which problems of both procedure and substance have arisen.
RomanianSubstanţa va fi folosită pentru combaterea dăunătorilor la struguri şi legume.
The substance is to be used to prevent damage to grapes and vegetables.
RomanianDiclormetanul, după cum am auzit, este o substanţă cu un profil unic de periculozitate.
Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile.
RomanianModificările nu se referă la actualizarea hărţilor sau la eventuale modificări de substanţă.
The changes are not about updating the maps or making any substantive changes.
RomanianAr trebui să ne uităm la oameni, şi nu la bani, la substanţă, şi nu la spoturi publicitare.
We should look to people instead of to money, to substance instead of to advertisements.
RomanianÎn acest moment este prea devreme ca să avem idei fixe cu privire la substanţa schimbărilor.
It is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.
RomanianŢiglele din locurile deschise erau pătate în mod vizibil de o substanţă de culoare ruginie.
Tiles in open places were visibly stained by a rust-coloured substance.
RomanianResping complet afirmaţiile cum că nu facem nimic în sensul unor măsuri mai de substanţă.
I completely reject assertions that we are doing little in the way of more profound measures.
RomanianPrimul este că Europa 2020 prezentată de dl Barroso nu are substanţă.
The first is that what Mr Barroso has presented to us as Europe 2020 is lacking in substance.
RomanianColegul meu are dreptate în ceea ce priveşte substanţa propunerii.
My fellow Member is right in terms of the substance of his proposal.
RomanianEle au dat substanţă valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.
They have given substance to the European Union's fundamental values.
RomanianUneori aceeaşi substanţă are efectul dorit asupra mea, iar a doua zi poate să nu mai aibă acelaşi efect.
Sometimes the same substance works on me one day, but does not work the next.
RomanianAm spus Comisiei că strategia UE 2020 nu are prea multă substanţă.
We have told the Commission here that EU 2020 is too watered down.
RomanianSubstanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
This substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
RomanianCare este substanţa efectivă a progresului realizat la reuniunea G20 de la Londra în materie de reglementare?
What is the real substance of the progress made on regulation by the G20 in London?
RomanianCu toate acestea, această substanţă reprezintă un grup format din aproximativ o sută de alte substanţe.
However, this substance represents a group of around a hundred others.
RomanianVreau să vă rog, ca deputat român, să daţi substanţă şi concreteţe Parteneriatului estic.
As a Romanian MEP, I would like to ask you to give proper, specific substance to the Eastern Partnership.