Traducere română-engleză pentru "subvenţii"

RO

"subvenţii" engleză traducere

RO

subvenţii {feminin}

volume_up
subvenţii
Visul lor european, pentru a-l cita pe comisar, este acela de a primi subvenţii.
Their European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
Pescuitul european nu poate supravieţui pe termen lung cu protecţionism şi subvenţii.
European fisheries cannot survive in the long term with protectionism and subsidies.
În ciuda tuturor acestor subvenţii, SNCB încă are datorii de 10 miliarde de euro.
Despite all these subsidies, the SNCB still has debts of EUR 10 billion.

Exemple de folosire pentru "subvenţii" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianVisul lor european, pentru a-l cita pe comisar, este acela de a primi subvenţii.
Their European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
RomanianPescuitul european nu poate supravieţui pe termen lung cu protecţionism şi subvenţii.
European fisheries cannot survive in the long term with protectionism and subsidies.
RomanianÎn ciuda tuturor acestor subvenţii, SNCB încă are datorii de 10 miliarde de euro.
Despite all these subsidies, the SNCB still has debts of EUR 10 billion.
RomanianÎn special în aceste vremuri de penurie, nu ne putem permite să avem astfel de subvenţii.
Especially in these times of scarcity, we cannot afford to have that kind of subsidy.
RomanianTrebuie să prevenim competiţia pentru subvenţii între diverşii actori de pe piaţa europeană.
We must prevent rivalry over subsidies between the various players on the European market.
RomanianPe de altă parte, nu ar trebui să mai existe subvenţii pe termen lung.
On the other hand, there should be no more long-term subsidies.
RomanianPe de altă parte, riscăm ca, prin acest acord, să introducem subvenţii pentru exporturile coreene.
On the other hand, with this agreement, we risk introducing subsidies for Korean exports.
RomanianNu ar trebui să fie o cursă pentru subvenţii şi nu ar trebui să conducă la denaturări ale pieţei.
It should not be about a race for subsidies, and it should not result in market distortions.
RomanianConsiderăm că trebuie oprite toate tipurile de subvenţii dăunătoare.
We believe that all types of harmful subsidies must be stopped.
RomanianAş dori să se ofere un exemplu de regiune în care aceste subvenţii constituie o problemă în prezent.
Can I please ask for an example of where this is currently a problem.
RomanianExistă probleme cu politica în materie de subvenţii în întreaga UE.
There are problems with subsidy policy throughout the EU.
RomanianAş dori să menţionez pe scurt controversatele subvenţii pentru tutun, despre care discutăm de ani de zile.
One word about the controversial tobacco subsidies, which we have been discussing for years.
RomanianDiscutăm despre profesii precum coafori, instalatori şi zidari, care nu au nevoie de subvenţii.
We are talking about such occupations as hairdressers, plumbers and bricklayers, who do not need subsidies.
RomanianPe parcursul anului trecut, concernul a primit 325 de milioane de euro subvenţii, ceea ce nu a fost de ajuns.
During the last year, it received EUR 325 million in subsidies, which proved to be inadequate.
RomanianAlte sancţiuni propuse se referă la neacordarea de subvenţii publice până la închiderea temporară sau permanentă.
Other proposed sanctions range from exclusion from public grants to temporary or permanent closure.
RomanianDoamnă preşedintă, aş dori să îl rog pe vorbitorul anterior să spună concret la ce subvenţii la export se referă.
Madam President, I would like to ask the previous speaker to be specific about what export refunds.
RomanianSectorul agricol nu are nevoie de alte subvenţii.
The agricultural sector does not need any more subsidies.
RomanianÎn plus, diferite subvenţii europene s-au arătat a fi o invitaţie la comiterea unor abuzuri de nenumărate feluri.
In addition, various EU subsidies have proved to be an invitation to commit abuses of many different kinds.
RomanianEste vorba despre subvenţii dăunătoare pentru mediu.
RomanianGreciei nu îi pot fi acordate subvenţii, însă solicită ajutor pentru a-şi pune în aplicare reformele şi planul de economii.
Greece cannot be given subsidies, but it wants support for implementing its reform and savings plan.