Traducere română-engleză pentru "subvenționare"

RO

"subvenționare" engleză traducere

volume_up
subvenționare {f}
RO

subvenționare {feminin}

volume_up
subvenționare

Exemple de folosire pentru "subvenționare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSistemul generos de subvenționare continuă să rămână deschis fraudei și neregulilor.
The generous subsidy system continues to lay itself open to fraud and irregularities.
RomanianOricine crede că introducem o categorie de subvenționare permanentă subestimează Parlamentul European.
Anyone who thinks that we are introducing a permanent subsidy category is underestimating the European Parliament.
RomanianDe asemenea, doresc să pledez pentru menținerea posibilității de subvenționare a minelor de cărbune de către statele membre, cel puțin până în 2018.
Furthermore, I would like to urge you to keep the possibility of coal mines being subsidised by Member States, at least until 2018.
RomanianSuntem suficient de competenți pentru ca, la sfârșitul unei perioade de subvenționare, să apreciem dacă rezultatele au fost bune sau dacă programul ar trebui regândit.
We are competent enough to be able to judge at the end of a subsidy period whether the results are good and how we should redesign the programme.
RomanianUE ar trebui să mediteze, de asemenea, asupra daunelor provocate economiilor africane de politicile sale comerciale și de regimul lor de subvenționare a agriculturii - uneori oarecum absurd.
The EU should also reflect on the damage done to African economies by its trade policies and its - sometimes somewhat absurd - farm subsidy regime.
RomanianDin motive legate atât de mediu, cât și de concurență, nu este sustenabil să se utilizeze programe de subvenționare publică pentru a asigura funcționarea minelor de cărbune nerentabile.
For reasons relating to both the environment and competition, it is unsustainable to use public subsidy programmes to ensure that unprofitable coal mining continues.
Mai multe cuvinte