Traducere română-engleză pentru "succes"

RO

"succes" engleză traducere

EN
volume_up
Succes! {interj.} [expresie]
volume_up
Succes! {interj.} [exemplu]
RO

succes {neutru}

volume_up
Consider că este un mare succes și un succes al politicii europene.
I consider that to be a great success, and a success of European policy.
Acesta reprezintă un adevărat succes pentru actualele autorităţi din Kârgâzstan.
This is a great success of the current authorities in Kyrgyzstan.
Prin urmare, acesta este un succes și va avea sprijinul nostru în votul de astăzi.
This is therefore a success, and it will have our backing in the vote today.
succes (dar şi: noroc, venă)
Mult noroc, dle preşedinte Barroso, şi succes în activitatea dumneavoastră.
Good luck, President Barroso, and success in your work.
Felicitări pentru master şi succes în viitor!
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Ei bine, tot ce pot să spun este: succes în continuare şi să ne ierte Dumnezeu.
Well, all I can say is: good luck with it, and may God spare us.
Cât de mare este rata de succes a strategiei politice anuale în această privinţă?
How high is the hit rate of the Annual Policy Strategy in this respect?
. - Domnule preşedinte, distinşi membri ai Parlamentului, această Comisie a avut un debut de succes.
Mr President, distinguished Members of Parliament, this Commission hit the ground running.

Exemple de folosire pentru "succes" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceastă prioritate de pe agenda preşedinţiei suedeze a fost îndeplinită cu succes.
This priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
RomanianLucrările în acest domeniu au durat câţiva ani şi au înregistrat un mare succes.
The work that needed to be done on this took several years and was very successful.
RomanianVă mulţumesc foarte mult şi vă doresc în continuare succes pe ultima sută de metri.
Thank you very much, and I wish you much continued success in the home straight.
RomanianCa ungur, voi fi foarte fericit dacă Preşedinţia maghiară va avea acelaşi succes.
As a Hungarian, I will be very happy if the Hungarian Presidency is as successful.
RomanianAşadar, îmi repet apelul fervent şi sper ca misiunea dnei Ashton să aibă succes.
So I repeat my fervent appeal and have my fingers crossed for Mrs Ashton's mission.
RomanianDupă zece ani, trebuie să recunoaştem că moneda euro este un succes indiscutabil.
After 10 years, it has to be recognised that the euro is an unquestionable success.
RomanianUn astfel de program, dacă va avea succes, trebuie să fie obligatoriu, nu voluntar.
A programme of this kind, if it is to succeed, must be obligatory, not voluntary.
RomanianUrez succes tuturor și sunt pregătită să cooperez din nou constructiv în viitor.
I wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
RomanianDoamnă Înalt Reprezentant, Operațiunea Atalanta din Somalia a fost un succes.
Madam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
RomanianDoresc mult succes dlui Herman Van Rompuy, primul Preşedinte al Consiliului.
I wish Mr Herman Van Rompuy, the first President of the Council, every success.
RomanianÎi urez mult succes în continuarea acestei acțiuni prin procesul legislativ.
I wish her much success in carrying it further through the legislative process.
RomanianCu sprijinul Uniunii Europene, procesul de pace a înregistrat un succes deosebit.
The peace process, with the support of the European Union, has been very successful.
RomanianTrebuie să reducem cu succes transportul de animale vii destinate sacrificării.
We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
RomanianComponenta cooperării inovatoare transfrontaliere a fost lansată cu succes.
The innovative cross-border cooperation component has been successfully launched.
RomanianLe-aţi solicitat să ratifice şi să pună în aplicare convenţiile, însă fără succes.
You called on them to ratify and implement the conventions, but with little success.
RomanianAtunci când se bucură de cel mai mare succes, religia unește oamenii; nu îi divide.
When it is at its most successful, religion unites people; it does not divide them.
RomanianPrin urmare, acesta este un succes și va avea sprijinul nostru în votul de astăzi.
This is therefore a success, and it will have our backing in the vote today.
RomanianTotuși, în realitate facem parte din ea și trebuie să facem față cu succes.
However, the reality is that we are in it and we have got to make the best of it.
RomanianDle Preşedinte, summitul va fi un succes doar dacă se ajunge la acorduri obligatorii.
Mr President, the summit will only be a success if binding agreements are reached.
RomanianLe urez succes în timpul rămas şi le mulţumesc pentru activitatea lor de până acum.
I wish them well in the remaining time and thank them for their work so far.