Traducere română-engleză pentru "sud"

RO

"sud" engleză traducere

EN

"(soap) suds" română traducere

RO
volume_up
soap suds {substantiv}
RO

sud {neutru}

volume_up
1. general
sud (dar şi: miazăzi)
volume_up
south {substantiv}
Acest raport refuză să considere migrația ca fiind în primul rând o problemă sud-sud.
This report refuses to see that migration is primarily a South-South issue.
Zona de liber schimb euro-mediteraneeană are de asemenea o dimensiune sud-sud.
The Euromed Free Trade Area also has a South-South dimension.
Oamenii din nord și cei din Sudanul de Sud sunt în mod cert stăpânii propriilor țări.
The people of North and South Sudan are undoubtedly the masters of their countries.
2. Geografie
sud
volume_up
south {substantiv}
Acest raport refuză să considere migrația ca fiind în primul rând o problemă sud-sud.
This report refuses to see that migration is primarily a South-South issue.
Zona de liber schimb euro-mediteraneeană are de asemenea o dimensiune sud-sud.
The Euromed Free Trade Area also has a South-South dimension.
Oamenii din nord și cei din Sudanul de Sud sunt în mod cert stăpânii propriilor țări.
The people of North and South Sudan are undoubtedly the masters of their countries.
sud
volume_up
S {substantiv}
Din anii 1990, Turcia a construit relații de bună vecinătate și stabilitate în regiune - la granițele cu Europa, Caucazul de Sud, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.
Since the 1990s, Turkey has built good neighbourly relations and stability in its region - on its borders with Europe, the South Caucasus, Central Asia and the Middle East.
Aceasta a fost creată cu scopul de a consolida relaţiile UE cu vecinii săi din est şi din sud şi promovează cooperarea pe plan politic, integrarea europeană şi creşterea mobilităţii.
Designed to strengthen the EU’s relations with its neighbours to the east and south, the policy offers political association, economic integration and increased mobility.
sud
sud
EN

(soap) suds {substantiv}

volume_up
(soap) suds (dar şi: foam, froth, head, lather, scum, spume, bath foam)

Exemple de folosire pentru "sud" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianEvident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
Clearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
RomanianDin perspectiva afacerilor, Sao Paolo este capitala financiară a Americii de Sud.
From a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
RomanianIrlanda, în special Irlanda de Sud, are o istorie culturală și creativă bogată.
Ireland, in particular Ireland South, has a rich cultural and creative history.
RomanianStabilitatea şi securitatea din Caucazul de Sud au un impact direct asupra Europei.
The stability and security of the South Caucasus have a direct impact on Europe.
RomanianAcordurile comerciale cu statele sud-americane reprezintă o evoluție pozitivă.
Trade agreements with South American states represent a very positive development.
RomanianSudanul de Sud nu va fi stabil dacă Sudanul de Nord nu va fi stabil și invers.
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
RomanianUE a sprijinit în mod corect procesul CPAP și referendumul din Sudanul de Sud.
The EU has rightly supported the CPAP's process and referendum in South Sudan.
RomanianDe exemplu, cei doi adolescenţi care sunt deţinuţi în continuare în Osetia de Sud.
For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.
RomanianSudanului de Sud trebuie să i se permită să se consacre ca stat suveran viabil.
South Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.
RomanianToate privirile se îndreaptă astăzi spre vecinii din sud ai Uniunii Europene.
Our eyes are turned, today, towards the European Union's southern neighbours.
RomanianCoreea de Sud este a 15-a cea mai dezvoltată economie din lume și a treia din Asia.
South Korea is the 15th largest economy in the world and the third largest in Asia.
RomanianMă refer la declarațiile importante care promovează agricultura noastră din sud.
I refer to the important statements that promote our southern agriculture.
RomanianLa Bruxelles are loc a 6-a reuniune a Consiliului mixt de cooperare UE - Africa de Sud.
The 6th EU - South Africa Joint Cooperation Council Meeting is held in Brussels.
Romanian Ce rol consideră Comisia că va juca Africa de Sud în negocierile pentru APE complete?
 What role does the Commission see South Africa playing in full EPA negotiations?
RomanianOamenii din nord și cei din Sudanul de Sud sunt în mod cert stăpânii propriilor țări.
The people of North and South Sudan are undoubtedly the masters of their countries.
RomanianAceste automobile nu sunt fabricate în prezent în Antwerp, ci în Coreea de Sud.
These cars are now not being manufactured in Antwerp, but in South Korea.
RomanianAcest lucru ar presupune un acord privind statutul Abkhaziei şi al Osetiei de Sud.
That would involve agreement on the status of Abkhazia and South Ossetia.
RomanianCred că noi, în Germania, am avea nevoie de un coridor nord-sud şi un coridor est-vest.
I think that we in Germany would need a north/south and an east/west corridor.
RomanianPrimul: o politică activă faţă de vecinii din sud şi est ai Uniunii Europene.
First: an active policy towards the European Union's neighbours in the south and east.
RomanianPrin urmare, populaţiile din sud rămân neprotejate împotriva pandemiilor.
The result is that the populations of the South are unprotected against pandemics.