Traducere română-engleză pentru "suedez"

RO

"suedez" engleză traducere

EN
EN
RO

suedez {masculin}

volume_up
suedez (dar şi: suedeză)
volume_up
Swede {substantiv}
Dumneavoastră, în calitate de cetăţean suedez, înţelegeţi despre ce este vorba.
You, as a Swede, understand what this is about.
Este o Uniune Europeană diferită - o Uniune mai puternică şi mai bună - din mai multe motive, pe unele dintre care eu, ca suedez, sunt foarte mândru să le menţionez.
It is a different European Union - a stronger and a better Union - for a number of reasons, some of which I as a Swede am very proud to mention.
Eu sunt suedez, aşa că este posibil să fiu puţin subiectiv în această chestiune, dar cred că avem cu toţii un motiv să fim mândri de ceea ce am realizat în această perioadă.
I am a Swede, so I may be a little subjective on this issue, but I think we all have a reason to be proud of what we have achieved during this period.

Exemple de folosire pentru "suedez" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianIntenţionam să mă adresez prim-ministrului suedez, însă dumnealui nu este aici.
I had intended to address the Swedish Prime Minister, but he is not here.
RomanianDoresc să vă mulţumesc dvs. personal şi, fireşte, întregului guvern suedez.
I wish to thank you personally and, indeed, the entire Swedish Government.
Romanian. - Am fost încântată să sprijin candidatul suedez pentru Curtea de Conturi.
in writing. - I was pleased to support the Swedish candidate for the Court of Auditors.
RomanianDawit Isaak este un jurnalist suedez care a fost închis pentru libertatea de expresie.
Dawit Isaak is a Swedish journalist who has been imprisoned for freedom of expression.
RomanianRegret că ministrul suedez nu a fost prezent, deoarece am colaborat foarte bine cu dumnealui.
I regret that the Swedish Minister was not here, because we had very good cooperation.
RomanianDeoarece ministrul suedez a vorbit în franceză şi engleză, eu ar trebui să vorbesc în suedeză.
Since the Swedish minister has spoken in French and English, I ought to speak in Swedish.
RomanianDe asemenea, ştim că, în acest domeniu, guvernul suedez are şi experienţă şi reuşite.
We know, too, that the Swedish Government has both experience and a record of success in this area.
RomanianSubiect: Jurnalistul suedez Dawit Isaak aflat în închisoare în Eritreea
Subject: Swedish journalist Dawit Isaak imprisoned in Eritrea
RomanianDumneavoastră, în calitate de cetăţean suedez, înţelegeţi despre ce este vorba.
RomanianAcest lucru a fost făcut de Cecilia Malmström, ministrul suedez pentru afaceri europene.
RomanianExistă multe nereguli în cazul suedez împotriva sa.
There are many irregularities in the Swedish case against him.
RomanianCu alte cuvinte, contribuabilul european plăteşte, iar toată afacerea este subscrisă de guvernul suedez.
In other words, the European taxpayer pays and the whole deal is underwritten by the Swedish Government.
RomanianVreau să spun că preşedinţia a greşit că nu a condamnat în mod neechivoc articolul din ziarul suedez.
I want to say it was wrong that the presidency did not unequivocally condemn the article in the Swedish paper.
RomanianDle preşedinte, în primul rând, aş vrea să felicit guvernul suedez pentru Preşedinţia Consiliului.
Mr President, first of all, I would like to congratulate the Swedish Government for its Presidency of this Council.
RomanianUn studiu suedez a stabilit exact număr total de animale transportate de-a lungul graniţelor din cadrul UE.
A Swedish study established just how many animals in total were transported across the borders within the EU.
RomanianAstăzi îl avem încă aici pe prim-ministrul suedez.
We still have the Swedish Prime Minister here today.
RomanianSven este suedez şi are ca hobby speologia.
Sven, a Swedish national, went to France to go spelunking.
RomanianLars este cetăţean suedez şi merge în vacanţă în Spania.
RomanianCum era de așteptat, audierea candidatului suedez pentru funcția de membru al Curții de Conturi nu a fost problematică.
As expected, the hearing of the Swedish candidate for membership of the Court of Auditors was unproblematic.
RomanianLa punctele 13 şi 36, "venit minim” a fost tradus prin cuvântul suedez "minimilön”, adică "salariu minim”.
In paragraphs 13 and 36, 'minimum income' has been translated by the Swedish word 'minimilön', which means 'minimum wage'.