RO

suferind {adverb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "suferind" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianUneori e numită o boală de familie, rudele suferind adesea de stres cronic.
It is sometimes called a family illness, with relatives often suffering from chronic stress.
RomanianSocietatea ar trebui, la rândul ei, să ofere asistenţă şi sprijin financiar pentru cei care îngrijesc la domiciliu persoane suferind de demenţă.
Society should also give assistance and financial help to those who look after dementia patients at home.
RomanianAvem sisteme de sănătate diferite, sisteme de servicii sociale diferite, modalităţi diferite de a oferi asistenţă familiilor în care există pacienţi suferind de această boală.
There are different health care systems, different social service systems, different support for those families with such a patient.
RomanianÎn același timp, aceste întreprinderi au suportat o birocrație excesivă timp de decenii, suferind, de asemenea, dezavantaje din punctul de vedere al subvențiilor la nivelul UE.
At the same time, these very enterprises have been overloaded with bureaucratic red tape for decades, also suffering disadvantage when it comes to EU-wide subsidies.
RomanianDe la controversata realegere a preşedintelui Ahmadinejad, în iunie 2009, toate protestele au fost reprimate brutal, mii de cetăţeni fiind arestaţi şi câteva sute suferind deja condamnări.
Since the controversial re-election of President Ahmadinejad in June 2009, all protests have been brutally suppressed, thousands of citizens arrested and several hundred have already been convicted.