RO

suflet {neutru}

volume_up
suflet
suflet (dar şi: răsuflare, respiraţie)
suflet
volume_up
gasp {substantiv}
suflet
Sunt şi mai puţin conştienţi de faptul că acest Parlament are o inimă şi un suflet.
They are even less aware that this Parliament has a heart and a soul.
Doar aşa vom face dintr-o bucăţică suplimentară de suflet comunitar o adevărată inimă democratică.
Only in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.
În concluzie, doresc să mulţumesc din suflet membrilor Comisiei pentru colaborarea noastră în domeniile egalităţii de gen, muncii şi afacerilor sociale.
In conclusion, from the bottom of my heart, I would like to thank the Member of the Commission for our long cooperation in the areas of gender equality, employment and social affairs.
Chestiuni cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sau patentul comunitar ar putea fi abordate în viitorul apropiat printr-o politică mai deschisă la minte şi la suflet.
Issues such as IPRs or the Community patent could in the near future be addressed through a more open-minded and open-hearted political approach.
În baza experienţei mele personale cu regimul totalitar din Slovacia, nu cred că un lider totalitar este capabil să se transforme într-un democrat la minte şi în suflet.
Based on my personal experience with the totalitarian regime in Slovakia, I do not believe that a totalitarian leader is capable of transforming himself into a democrat in heart and mind.
suflet
suflet
suflet
suflet
Acel suflet trebuie să fie un suflet politic şi social, nu doar unul economic.
That soul needs to be a political and social soul, not just an economic one.
Doar aşa vom face dintr-o bucăţică suplimentară de suflet comunitar o adevărată inimă democratică.
Only in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.
Prin acest Act privind piaţa unică avem această voinţă politică şi acest suflet.
With this Single Market Act, we have this political will and this soul.
Doamnelor și domnilor, Europa nu are numai o piață, o monedă, politici și legi, ci și un suflet și un spirit.
Ladies and gentlemen, indeed, Europe not only has a market, a currency, policies and laws, but it also has a soul and a spirit.

Exemple de folosire pentru "suflet" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcel suflet trebuie să fie un suflet politic şi social, nu doar unul economic.
That soul needs to be a political and social soul, not just an economic one.
RomanianPrin acest Act privind piaţa unică avem această voinţă politică şi acest suflet.
With this Single Market Act, we have this political will and this soul.
RomanianLe mulţumesc din suflet celor cinci raportori pentru munca lor considerabilă şi excelentă.
I heartily thank the five rapporteurs for their considerable and excellent work.
RomanianSunt şi mai puţin conştienţi de faptul că acest Parlament are o inimă şi un suflet.
They are even less aware that this Parliament has a heart and a soul.
RomanianAş dori să vă mulţumesc din suflet pentru înţelegerea şi susţinerea acordate.
I would like to sincerely thank you for your agreement and support.
RomanianDle Preşedinte, aş dori să mulţumesc din suflet tuturor celor implicaţi.
Mr President, I would like to say a big thank you to everyone involved.
RomanianDoar aşa vom face dintr-o bucăţică suplimentară de suflet comunitar o adevărată inimă democratică.
Only in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.
RomanianAceștia au, de asemenea, dreptul de a crește și de a deveni adulți sănătoși, atât la trup, cât și la suflet.
They also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.
RomanianDomnule prim-ministru, vă mulţumesc din suflet şi sper că Preşedinţia dumneavoastră va fi una de succes.
I express my heartfelt thanks, Prime Minister, and I hope that your Presidency is successful.
RomanianSper din suflet să putem elabora o politică care va şterge consecinţele dezastruoase ale PCP.
And my most honest hope is that we can deliver a policy that will reverse the disastrous consequences of the CFP.
RomanianÎn sfârșit, țin să le mulțumesc din suflet tuturor celorlalți membri ai personalului, care au depus o muncă fantastică.
Finally, a big thank you to all of the other members of staff, who have done a fantastic job.
RomanianSper din suflet că domnul comisar De Gucht va reflecta recomandările sale în noua comunicare privind politica comercială.
I very much hope that Commissioner De Gucht will reflect its recommendations in the new trade policy communication.
RomanianChiar avem nevoie de un suflet, stimaţi colegi.
RomanianDoamnelor și domnilor, Europa nu are numai o piață, o monedă, politici și legi, ci și un suflet și un spirit.
Ladies and gentlemen, indeed, Europe not only has a market, a currency, policies and laws, but it also has a soul and a spirit.
Romanian"Europa doreşte pe bună dreptate să se doteze cu o politică şi o monedă comună, însă, mai presus de toate, ea are nevoie de un suflet.”
Europe quite rightly wants to equip herself with a common policy and currency but, most of all, she needs a soul'.
RomanianSper din suflet ca întâlnirea la nivel înalt din iunie să dedice cel puţin o zi întreagă modului în care putem răspunde acestei provocări.
I very much hope the June Summit will devote at least one full day to looking at how we respond to this challenge.
Romanian. - Dnă preşedintă, le mulţumesc din suflet deputaţilor europeni pentru toate comentariile făcute în această seară.
Member of the Commission. - Madam President, I sincerely thank Members of Parliament for all their comments this evening.
RomanianSper din suflet să greșesc.
RomanianDle preşedinte, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, într-adevăr, politica noastră privind cultura şi mass-media vizează să se dea Europei un suflet.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, indeed, our culture and media policy is about giving Europe a soul.
RomanianVă rugăm din suflet să faceți tot posibilul pentru ca propunerea Comisiei ITRE, adoptată în unanimitate, să ajungă la Consiliu la timp.
We kindly ask you to make sure that the proposal by the ITRE Committee, which was adopted unanimously, will arrive at the Council in due time.