Traducere română-engleză pentru "a sugruma"

RO

"a sugruma" engleză traducere

RO

a sugruma {verb}

volume_up
În prezent, acest lucru sugrumă Grecia şi alte state cliente ale monedei euro.
Now it is strangling Greece and other client states of the euro.
Birocraţia UE ne sugrumă antreprenorii, iar escrocheria cu taxa de carbon cufundă milioane într-o lipsă devastatoare de combustibil.
EU red tape is strangling our entrepreneurs and the carbon-tax scam is plunging millions into deadly fuel poverty.
Este evident faptul că, prin această propunere, Parlamentul European sugrumă transporturile rutiere, ca urmare a isteriei legate de climă.
It is clear that, with this proposal, the European Parliament is strangling the life out of road transport as a result of the hysteria about the climate.

Exemple de folosire pentru "a sugruma" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn prezent, acest lucru sugrumă Grecia şi alte state cliente ale monedei euro.
Now it is strangling Greece and other client states of the euro.
RomanianAcest lucru ne sugrumă, ceea ce este trist.
These hands have a stranglehold on us, which we deplore.
RomanianBirocraţia UE ne sugrumă antreprenorii, iar escrocheria cu taxa de carbon cufundă milioane într-o lipsă devastatoare de combustibil.
EU red tape is strangling our entrepreneurs and the carbon-tax scam is plunging millions into deadly fuel poverty.
RomanianÎn timp ce aceste investiţii se fac în afara Europei, birocraţia sugrumă instituţiile de cercetare, universităţile şi industria Europei.
While these investments are being made outside Europe, bureaucracy is stifling the research institutions, universities and industry of Europe.
RomanianEste evident faptul că, prin această propunere, Parlamentul European sugrumă transporturile rutiere, ca urmare a isteriei legate de climă.
It is clear that, with this proposal, the European Parliament is strangling the life out of road transport as a result of the hysteria about the climate.
RomanianTrebuie să vă spun că Grecia a luat măsuri stricte care, la o analiză finală, sugrumă efectiv gospodăriile din Grecia, iar grecii sunt acum la capătul puterilor.
... I must tell you that Greece has taken strict measures which, in the final analysis, are literally throttling Greek households and Greeks are now at the end of their tether.