Traducere română-engleză pentru "sui-generis"

RO

"sui-generis" engleză traducere

EN

"sui generis" română traducere

RO

sui-generis {adjectiv}

volume_up
sui-generis
Într-adevăr va fi sui generis pentru că nu există niciun model de urmat.
Indeed it will be sui generis as there is no model to follow.
Acest lucru exclude, deci, ideea de sui generis.
It furthermore rules out the sui generis construct.
Acesta este sui generis (unic în felul său), deci trebuie să identificăm modalităţi de a-l dezvolta.
It is sui generis so we have to find ways to develop it.
EN

sui generis {adjectiv}

volume_up
sui generis
Indeed it will be sui generis as there is no model to follow.
Într-adevăr va fi sui generis pentru că nu există niciun model de urmat.
It furthermore rules out the sui generis construct.
Acest lucru exclude, deci, ideea de sui generis.
It is sui generis so we have to find ways to develop it.
Acesta este sui generis (unic în felul său), deci trebuie să identificăm modalităţi de a-l dezvolta.

Exemple de folosire pentru "sui-generis" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎntr-adevăr va fi sui generis pentru că nu există niciun model de urmat.
Indeed it will be sui generis as there is no model to follow.
RomanianAcesta este sui generis (unic în felul său), deci trebuie să identificăm modalităţi de a-l dezvolta.
It is sui generis so we have to find ways to develop it.
RomanianAcest lucru exclude, deci, ideea de sui generis.
It furthermore rules out the sui generis construct.
RomanianAm putea spune că o parte din Comisie are un caracter sui generis, însă este posibil să se discute aici tot felul de probleme.
We could say that part of the Commission has a sui generis character, but it is possible to discuss all sorts of issues here.
RomanianSEAE se va transforma într-o instituţie sui generis, care operează în afara mecanismelor fundamentale de control ale oricărui sistem democratic.
The EEAS will turn into a sui generis institution operating outside the basic mechanisms of control of any democratic system.
RomanianVor rămâne diferențe justificate, iar părțile la ACTA nu vor trebui să adopte sistemul UE de protecție a IG prin intermediul unor sisteme sui generis.
Justified differences will remain, and ACTA Parties will not have to adopt the EU system of protecting GIs through sui generis systems.
RomanianScopul este de a crea o organizaţie cu adevărat europeană, o organizaţie sui generis care să servească intereselor comune ale tuturor cetăţenilor Europei.
The goal is a truly European, and in reality, a sui generis organisation which serves the common interests of all Europe's citizens.
RomanianSă presupunem că acest serviciu va fi atribuit Comisiei ca un organism administrativ şi să recunoaştem că acesta trebuie să aibă un caracter sui generis.
Let us assume that this service will be assigned to the Commission as an administrative body and let us recognise that it must have a sui generis character.