Traducere română-engleză pentru "sumă totală"

RO

"sumă totală" engleză traducere

RO

sumă totală

volume_up
sumă totală (dar şi: totalitate)
The total amount payable is…
Suma totală pe care Comisia a angajat-o deja pentru VIS până în acest moment este de cca 74,5 milioane de euro.
The total amount that the Commission has already committed to VIS so far is in the region of EUR 74.5 million.
Ca urmare a acestei modificări, suma totală a resurselor disponibile pentru 2009 ar atinge aproape 850 milioane de euro.
As a result of this amendment, the total amount of resources available for 2009 would reach almost EUR 850 million.

Exemple de folosire pentru "sumă totală" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceasta este echivalentă cu o sumă totală disponibilă de 8 miliarde EUR pentru toate statele membre.
This equates to a total available envelope of EUR 8 billion for all the Member States.
RomanianDe fapt, ar trebui să ni se comunice suma totală a acestor costuri.
In fact, we should be given the global costs for that.
RomanianAstfel, suma rambursată totală ar deveni 3 500 de euro, iar Sophie ar urma să achite doar 500 de euro.
The total amount reimbursed in this case would therefore be 3 500 euros, leaving Sophie only 500 euros to pay.
RomanianA doua întrebare: trebuie să revizuim orientările înainte de a analiza suma totală a amenzilor impuse?
The second question is whether the guidelines need to be revised before looking at the level of fines imposed.
RomanianNe aşteptăm la o sumă totală de 300 de milioane de euro.
RomanianSuma totală pe care Comisia a angajat-o deja pentru VIS până în acest moment este de cca 74,5 milioane de euro.
The total amount that the Commission has already committed to VIS so far is in the region of EUR 74.5 million.
RomanianCa urmare a acestei modificări, suma totală a resurselor disponibile pentru 2009 ar atinge aproape 850 milioane de euro.
As a result of this amendment, the total amount of resources available for 2009 would reach almost EUR 850 million.
RomanianDe asemenea, înseamnă că respectivul client va ști imediat suma totală de plată, fără a se teme de o surpriză neplăcută mai târziu.
It means that he or she will know straight away the total amount to be paid, without fearing a nasty surprise later on.
RomanianÎn general, consider că suma totală alocată pentru acest fond trebuie mărită de câteva ori, reducând sumele alocate celorlalte destinaţii.
In general, I believe that this fund's total should be increased several times over, by reducing allocations elsewhere.
RomanianSuma totală de plată este...
RomanianComisia a propus o sumă totală între 2 şi 15 miliarde de euro pentru a ajuta statele din sud să se adapteze la schimbările climatice.
The Commission has proposed a total sum of between EUR 2 and 15 billion to help the countries of the South adapt to climate change.
RomanianDupă evaluarea cererii, Comisia a propus mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru o sumă totală de 13 022 500 de euro.
After evaluation of the application, the Commission has proposed to mobilise the EU Solidarity Fund for a total amount of EUR 13 022 500.
RomanianPână în prezent, guvernul a primit o sumă totală de 120 de milioane de euro - dintr-o sumă de 500 milioane EUR alocată pentru perioada 2008-2010.
Up to now, a total of EUR 120 million - out of a EUR 500 million package from 2008 to 2010 - has been provided to the Government.
RomanianFaptul că cel puţin 11 % din suma totală aprobată nu ar fi trebuit plătită este o problemă gravă pentru contribuabilii obişnuiţi din UE.
It is a massive problem for the ordinary taxpayers of the EU that at least 11% of the total approved amount should not have been paid out.
RomanianDoresc să vă reamintesc că suma totală este de 38 de miliarde de euro la 31 decembrie 2008, ceea ce reprezintă o creştere de 4 miliarde de euro pe an.
I would like to remind you that the total amounts to EUR 38 billion as at 31 December 2008, which is an increase of EUR 4 billion per year.
RomanianDe la lansarea sa în 1997, DAPHNE a cofinanţat 14 proiecte dedicate în mod special acestei probleme, furnizând o sumă totală de cca 2,4 milioane de euro.
Since its launch in 1997, DAPHNE has cofinanced 14 projects specifically dedicated to this issue, providing a total amount of around EUR 2.4 million.
RomanianSuma totală în cauză pentru aceste trei cereri despre care vorbim în prezent şi asupra cărora trebuie să luăm o decizie în această săptămână este de 15,9 milioane de euro.
The total amount in question for these three applications that we are talking about today and on which we must take a decision this week is EUR 15.9 million.
RomanianAr trebui să identificăm suma necesară pentru fiecare dintre politici pentru a pune în aplicare această strategie în mod eficient, pentru a afla astfel suma totală necesară.
We should identify the amount required for each of the policies in order to implement this strategy effectively, so that we will know the total sum needed.
RomanianSuma totală a plăților directe în statele membre ale Uniunii Europene reflectă producția lor agricolă și nivelul mediu al ajutoarelor pe durata unei perioade istorice.
The total amount of direct payments in European Union Member States reflects their agricultural production and the average level of aid over an historical period.
RomanianÎn 2009, Banca Europeană de Investiţii a acordat instituţiilor financiare o sumă totală de 13 miliarde de euro; echivalentul unei creşteri de 55 % faţă de anul precedent.
In 2009, the European Investment Bank granted a total amount of EUR 13 billion to financial institutions; the equivalent of a 55% increase over the previous year.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

sumă substantiv
umbră totală substantiv
English
sumă datorată substantiv
English
zăpăceală totală substantiv
English