Traducere română-engleză pentru "supărător"

RO

"supărător" engleză traducere

RO

supărător {adjectiv masculin}

volume_up
Am primit scrisori de la mulţi cetăţeni care se plângeau de comportamentul supărător de la graniţă.
I have received letters from many citizens complaining of annoying behaviour at borders.
Ceea ce se întâmplă acum este supărător.
What is happening now is annoying.
Cu toate acestea, este supărător şi faptul că Parlamentului, care a fost întotdeauna foarte cooperant, nu i-au fost furnizate informaţiile necesare.
However, it is also annoying that Parliament, which has always been very cooperative, has not been given the necessary information.
supărător
supărător (dar şi: iritant, enervant)
Este extrem de supărător să se constate că medicamentele destinate stilului de viaţă nu conţin ingrediente active.
It is very irritating if lifestyle medicines are found to contain no active ingredients.
supărător (dar şi: enervant, epidemic)
supărător (dar şi: enervant, epidemic)
supărător (dar şi: antipatic, nesuferit)
supărător (dar şi: antipatic, nesuferit)
supărător (dar şi: atingător, jignitor)

Exemple de folosire pentru "supărător" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAm primit scrisori de la mulţi cetăţeni care se plângeau de comportamentul supărător de la graniţă.
I have received letters from many citizens complaining of annoying behaviour at borders.
RomanianEste extrem de supărător să se constate că medicamentele destinate stilului de viaţă nu conţin ingrediente active.
It is very irritating if lifestyle medicines are found to contain no active ingredients.
RomanianCeea ce se întâmplă acum este supărător.
RomanianAspectul cel mai supărător a fost practic nominalizarea și condamnarea publică a legumelor, iar apoi absolvirea lor de orice vină.
The thing that has been most distressing has been the virtual 'naming and shaming' of vegetables and then declaring them not guilty.
RomanianEste supărător faptul că unele state membre nu au implementat toate convenţiile internaţionale relevante pentru protecţia copilului.
It is disturbing that some Member States have not implemented all relevant international conventions for the protection of children.
RomanianCu toate acestea, este supărător şi faptul că Parlamentului, care a fost întotdeauna foarte cooperant, nu i-au fost furnizate informaţiile necesare.
However, it is also annoying that Parliament, which has always been very cooperative, has not been given the necessary information.
RomanianAcest procent de 9 % va avea un efect devastator şi este cu atât mai supărător cu cât ştiinţa ar fi trebuit să permită Comisiei să realizeze o refinanţare.
This 9% cut will be devastating, and it is particularly galling since the science this year should have allowed the Commission to have a roll-over.
RomanianÎn prezent, acest lucru nu funcţionează foarte bine, pentru că nu putem acţiona suficient de rapid, ceea ce, mai ales pentru lucrătorii mai în vârstă, este foarte supărător.
This is not always working at present, as we are unable to act quickly enough, and that is very annoying, particularly for older workers.
RomanianEste supărător faptul că această dezbatere are loc odată cu vizita parlamentarilor tunisieni la Strasbourg, care cred că asistă la această dezbatere.
It is especially galling that this debate is occurring at the same time as a visit of Tunisian parliamentarians to Strasbourg who are, I think, sitting up there watching this debate.
RomanianCu toate acestea, aceste discuţii au avut loc la un nivel supărător de scăzut şi, în plus, dialogul s-a asemănat unei comunicări dintre două televiziuni setate pe canale diferite.
However, these talks were held at a gallingly low level and, moreover, the dialogue was akin to communication between two televisions, set to different channels.