RO

a supăra {verb tranzitiv}

volume_up
a supăra (dar şi: a necăji)
a supăra (dar şi: a înțepa, a împunge)
Acum se supără dacă ei n-o sună suficient de des.
Now she is very much upset if they do not call her often enough.
Mi se spune că dacă spun ceva care vă supără, mi se va întrerupe microfonul.
I am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off.
a supăra
Acum se supără dacă ei n-o sună suficient de des.
Now she is very much upset if they do not call her often enough.
Mi se spune că dacă spun ceva care vă supără, mi se va întrerupe microfonul.
I am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off.

Exemple de folosire pentru "a supăra" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianMi se spune că dacă spun ceva care vă supără, mi se va întrerupe microfonul.
I am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off.
RomanianAcum se supără dacă ei n-o sună suficient de des.
Now she is very much upset if they do not call her often enough.
RomanianDe cele mai multe ori este la fel de dulce ca mierea, și poate să înțepe ca o albină când o supără cineva.
She is as sweet as honey most of the time, and she can sting like a bee when people stand on her corns.
RomanianControlul conținut este setat la setările cele mai conservatoare (care supără cel mai puțin) atunci când îl activați pentru prima dată.
Content Advisor is set to the most conservative (least likely to offend) settings when you first turn it on.
RomanianDe obicei, în basmele cehe se vorbeşte despre un castel locuit de un rege înţelept care nu supără pe nimeni, nu jigneşte şi nu pretinde a fi la toate cunoscător.
In Czech fairy tales, we usually find the castle occupied by a wise king who provokes no one, causes no offence, and does not claim to be an expert in all matters.
RomanianNu cu scopul de a supăra pe cineva, ci pentru a clarifica poziţia europeană şi pentru a găsi o soluţie care să pună capăt profiturilor sinistre realizate de pe urma unor animale mici.
This is not intended to annoy anyone, but to clarify the European position and to find a solution which would put an end to the appalling profit making at the expense of small animals.