RO

superior {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
superior
Progresul este legat de calitatea instituțiilor de învățământ superior.
Progress is related to the high quality of higher education institutions.
Următoarea etapă implică învăţământul superior şi studiile universitare şi doctorale.
The next stage involves higher education and graduate and doctoral studies.
Subiect: Iniţiative şi programe de modernizare a învăţământului superior
Subject: Programmes and initiatives to modernise higher education
superior (dar şi: excelent)
volume_up
A-one {adj.} (fist-class or excellent)
superior
Progresul este legat de calitatea instituțiilor de învățământ superior.
Progress is related to the high quality of higher education institutions.
superior
volume_up
patronising {adj.} [engl.-brit.]
superior
volume_up
patronizing {adj.} [engl.-amer.]
superior (dar şi: strasnic)
Colaborând pentru un obiectiv comun, rezultatul va fi superior sumei părţilor sale.
By working together for a common objective, the result will be superior to the sum of its parts.
Confort superior proiectat să se potrivească fie în mâna dreaptă, fie în mâna stângă.
Superior comfort that’s designed to fit your right or left hand.
Este adevărat că, încă o dată, acest Parlament îşi demonstrează calmul superior, respectul şi maturitatea democratică.
It is right that, once again, this Parliament shows its superior equanimity, respect and democratic maturity.
superior
Mă gândesc mai ales la centrala nucleară Fessenheim din Rinul Superior.
I am thinking, in particular, of the Fessenheim power plant in the Upper Rhine.
Gestiunea poate fi atribuită unor persoane, atât la nivelul inferior, cât şi la cel superior.
Management has a face, at both the lower and the upper level.
Băncile vor fi de asemenea supuse simulării pe baza unui prag superior de capital, un nivel de bază.
The banks will also be tested on the basis of an upper capital threshold, core tier one.
2. "despre atitudine"
superior
EN

superior {substantiv}

volume_up
1. Religie
superior (dar şi: abbot)
2. celălalt
By working together for a common objective, the result will be superior to the sum of its parts.
Colaborând pentru un obiectiv comun, rezultatul va fi superior sumei părţilor sale.
Superior comfort that’s designed to fit your right or left hand.
Confort superior proiectat să se potrivească fie în mâna dreaptă, fie în mâna stângă.
It is right that, once again, this Parliament shows its superior equanimity, respect and democratic maturity.
Este adevărat că, încă o dată, acest Parlament îşi demonstrează calmul superior, respectul şi maturitatea democratică.

Exemple de folosire pentru "superior" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSe știe că în Europa există prea puține surse de finanțare a învățământului superior.
It is a fact that, in Europe, we have too little funding for higher education.
RomanianIar aici, dnă Ashton, este Tony Blair, fostul dvs. superior, care-l sărută pe dictator.
Also, Mrs Ashton, I have here Tony Blair, your former boss, kissing the dictator.
RomanianUrmătoarea etapă implică învăţământul superior şi studiile universitare şi doctorale.
The next stage involves higher education and graduate and doctoral studies.
RomanianMă gândesc mai ales la centrala nucleară Fessenheim din Rinul Superior.
I am thinking, in particular, of the Fessenheim power plant in the Upper Rhine.
RomanianIndicatorii vorbesc de la sine: 59 % din studenţii din învăţământul superior sunt femei.
The indicators speak for themselves: 59% of students in higher education are female.
RomanianProgresul este legat de calitatea instituțiilor de învățământ superior.
Progress is related to the high quality of higher education institutions.
RomanianColaborând pentru un obiectiv comun, rezultatul va fi superior sumei părţilor sale.
By working together for a common objective, the result will be superior to the sum of its parts.
RomanianConfort superior proiectat să se potrivească fie în mâna dreaptă, fie în mâna stângă.
Superior comfort that’s designed to fit your right or left hand.
Romanianşi instituirea unui cadru legislativ superior în acest domeniu.
and the establishment of a superordinate legislative framework in this area.
RomanianCalitatea și performanța învățământului superior este esențială pentru viitorul Uniunii.
The quality and performance of higher education are essential for the European Union's future.
RomanianOrice interlocutor vă va convinge că sistemul ţării sale este superior.
Anyone you talk to will convince you that their system stands out.
RomanianSubiect: Iniţiative şi programe de modernizare a învăţământului superior
Subject: Programmes and initiatives to modernise higher education
RomanianÎn plus, un subfolder nu se elimină fără să eliminați și folderul de nivel superior al acestuia.
In addition, you can't remove a subfolder without removing its top-level folder as well.
RomanianConfort superior proiectat să se potrivească fie în mâna dreaptă, fie în mâna stângă.
IntelliPoint 8.2 32-bit for Windows 7 (exe) Readme: pdfxps
RomanianCele mai recente schimbări de poziţie la nivel politic superior în Minsk indică o linie mai dură.
The latest changes in position at the top political level in Minsk point to a harder line.
RomanianBăncile vor fi de asemenea supuse simulării pe baza unui prag superior de capital, un nivel de bază.
The banks will also be tested on the basis of an upper capital threshold, core tier one.
RomanianUniunea Europeană trebuie să le garanteze tuturor cetăţenilor dreptul la învăţământ superior de calitate.
The European Union must guarantee all citizens the right to quality higher education.
RomanianConfort superior proiectat să se potrivească fie în mâna dreaptă, fie în mâna stângă.
Experience comfortable use in your right or left hand.
RomanianGestiunea poate fi atribuită unor persoane, atât la nivelul inferior, cât şi la cel superior.
Management has a face, at both the lower and the upper level.
RomanianContinuați să glisați alte etichete către eticheta de nivel superior.
Continue to drag any additional tags to the top-level tag.