Traducere română-engleză pentru "supleant"

RO

"supleant" engleză traducere

RO

supleant {masculin}

volume_up

Exemple de folosire pentru "supleant" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanianraportor supleant. - Dle preşedinte, în seara aceasta am avut o dezbatere foarte reuşită.
deputising for the rapporteur. - Mr President, we have had a very good debate this evening.
Romaniansupleant al autorului. - Dle președinte, doresc să mulțumesc Comisiei pentru răspunsul acordat.
deputising for the author. - Mr President, I want to thank the Commission for its reply.
Romaniansupleant al autorului. - Doamnă preşedintă, sunt recunoscător pentru posibilitatea de a vorbi în cadrul acestei dezbateri.
deputising for the author. - Madam President, I am grateful for the opportunity to speak in this debate.
Romanianautor supleant. - Doresc să mulţumesc preşedinţiei cehe pentru prezidarea comisiei şi pentru opiniile sale în acest domeniu.
deputising for the author. - I would like to thank the Czech Presidency for the chairing of the committee and their views on this.
Romanianmembru supleant. - Doamnă preşedintă, în numele Comisiei pentru comerţ internaţional, aş dori să precizez despre ce este vorba aici.
author suppleant. - Madam President, on behalf of the Committee on International Trade, I would like to set out what is at stake here.
RomanianMediul de afaceri nu are un rol supleant, ci unul complementar, iar aspectul esenţial este faptul că cercetarea va rămâne independentă, ca şi predarea.
Business does not have a supplanting role here, but a complementary one, and the crucial point is that research will remain free just as teaching will.
Romaniansupleant al autorului. - Dnă președintă, acum doi ani și jumătate, am prezentat acestei Camere reunite în plen un raport referitor la anuarele profesionale înșelătoare.
deputising for the author. - Madam President, two and a half years ago, I presented to this plenary a report on misleading business directories.
Romaniansupleant al autorului. - Dle preşedinte, la fel ca dl Caspary, salut cele trei regimuri preferenţiale din cadrul SPG - Totul în afară de arme, SPG şi SPG+.
deputising for the author. - Mr President, like Mr Caspary, I welcome the three preference regimes we have under the GSP - Everything But Arms, GSP and GSP+.
Romaniansupleant al autorului. - Dle preşedinte, cred că este clar pentru toată lumea că unul dintre obiectivele sistemului SPG a fost integrarea celor mai sărace ţări în sistemul comercial global.
deputising for the author. - Mr President, I think we all understand that one of the aims of the GSP system was to integrate the poorer countries into the global trading system.
Romaniansupleant al raportorului. - Doamnă preşedintă, preşedintele Comisiei pentru transport şi turism, dl Simpson, nu poate fi prezent astăzi şi m-a rugat pe mine să-i citesc intervenţia.
deputising for the rapporteur. - Madam President, the Chair of the Committee on Transport and Tourism, Mr Simpson, is not able to join us today and has asked me to read out his statement.