RO

suprafaţă {feminin}

volume_up
Chiar şi acum, 46% din suprafaţa pământului este clasată ca spaţii naturale.
Even now, 46% of the surface of the Earth is classed as wilderness.
Cu BlueTrack Technology, puteţi utiliza mouse-ul pe aproape orice tip de suprafaţă.
With BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
Funcţionează pe aproape orice suprafaţă de acasă, de la birou şi din oricare altă parte.Aflaţi mai multe
Works on virtually any surface in your home, office, or anywhere in between.Learn

Exemple de folosire pentru "suprafaţă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCu BlueTrack Technology, puteţi utiliza mouse-ul pe aproape orice tip de suprafaţă.
With BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
RomanianChiar şi acum, 46% din suprafaţa pământului este clasată ca spaţii naturale.
Even now, 46% of the surface of the Earth is classed as wilderness.
RomanianGalicia are cea mai mare suprafaţă împădurită din Uniunea Europeană.
Galicia has the highest density of forested land in the European Union.
RomanianFuncţionează pe aproape orice suprafaţă de acasă, de la birou şi din oricare altă parte.Aflaţi mai multe
Works on virtually any surface in your home, office, or anywhere in between.Learn
RomanianAzotul şi fosforul absorb oxigenul de pe fundul mării şi hrănesc algele otrăvitoare de la suprafaţă.
Nitrogen and phosphorus take oxygen from the seabed and feed poisonous algae at the surface.
RomanianAcest lucru este foarte important pentru statele membre UE care au o suprafaţă mai mică.
This is very important for small EU Member States.
RomanianMicrosoft BlueTrack technology vă asigură că mouse-urile funcţionează cu acurateţe pe aproape orice suprafaţă.
Microsoft BlueTrack technology ensures that mice work accurately on virtually any surface.
RomanianExistă mai multe lucruri, detalii, emailuri care au ieşit la suprafaţă şi tot felul de aspecte de genul acesta.
There are things, details, leaked mails and all these kinds of things.
RomanianCrizele internaţionale, criza din Grecia, au scos la suprafaţă toate punctele slabe ale zonei euro.
International crises, the Greek crisis, have brought all the weaknesses in the euro area to the surface.
RomanianÎn prezent, aproape 13 milioane de hectare de pădure, o suprafaţă de mărimea Greciei, dispar în fiecare an.
At present, almost 13 million hectares of forest, an area the size of Greece, disappear every year.
RomanianÎn ceea ce priveşte ERTMS, sistemul funcţionează cu rezultate pozitive pe o suprafaţă care depăşeşte 2000 de kilometri.
As for the ERTMS, it is in place and has given positive results on over 2 000 kilometres.
RomanianAceastă suprafaţă agricolă acoperită de vegetaţie forestieră este echivalentă cu dublul suprafeţei Amazoniei.
This agricultural area covered by forest vegetation amounts to double the area of the Amazon Rainforest.
RomanianUltima dată când s-au înregistrat cu trei grade mai mult decât acum, suprafaţa mării a fost cu 10 metri mai ridicată.
The last time it was three degrees warmer than now, the surface of the sea was 10 metres higher.
RomanianNu există nicio garanţie că extracţia de suprafaţă care însoţeşte investiţia nu va transforma peisajul.
There is no guarantee that the surface extraction accompanying the investment will not transform the landscape.
RomanianDeversările de petrol se întind acum pe o suprafaţă de peste 43 000 de kilometri pătraţi, mai mare decât suprafaţa Olandei.
The oil slick now covers over 43 000 square kilometres, which is bigger than the Netherlands.
RomanianUtilizaţi-l aproape oriunde, chiar şi pe o suprafaţă de lemn nefinisată sau pe covor, datorită BlueTrack Technology1.
Use it just about anywhere, even on a rough wood surface or carpet, thanks to BlueTrack Technology1.
RomanianIeşirea la suprafaţă este însă dificilă, deoarece reţeaua politică a partidului acoperă întreaga ţară.
However, it is difficult to come out of cover, because the party political network extends over the entire country.
RomanianLituania este statul baltic cel mai sudic; în acelaşi timp, are suprafaţa cea mai mare şi populaţia cea mai numeroasă.
Lithuania is the southernmost of the three Baltic states – and the largest and most populous of them.
RomanianPădurile acoperă puţin peste 30% din suprafaţa ţării.
RomanianEste bine cunoscut faptul că numărul populaţiei lumii creşte, în timp ce suprafaţa terenurilor agricole scade.
It is well known that there are increasing numbers of people in the world, while the amount of arable land available is falling.