Traducere română-engleză pentru "a supravieţui"

RO

"a supravieţui" engleză traducere

RO

a supravieţui {verb intranzitiv}

volume_up
a supravieţui (dar şi: a supraviețui)
Aceasta este singura modalitate de a supravieţui situaţiei competitive actuale.
That is the only way to survive this competitive situation.
Uniunea Europeană nu poate supravieţui în contextul unor noi linii de demarcare.
The European Union cannot survive with new demarcation lines.
Pescuitul european nu poate supravieţui pe termen lung cu protecţionism şi subvenţii.
European fisheries cannot survive in the long term with protectionism and subsidies.
De asemenea, fermierii furnizează hrana de care avem nevoie pentru a supravieţui.
Farmers also provide food, which we need in order to live.
Oricine crede că în societatea de astăzi se poate supravieţui fără cooperare trăieşte cu capul în nori.
Anyone who believes that in today's society we can survive without cooperating is living in cloud-cuckoo land.
De atunci, transplantarea unui organ util de la o persoană care nu mai avea nevoie de acesta la alta care avea nevoie de el pentru a supravieţui a devenit o procedură obişnuită.
In that time, it has become common practice to transplant a useful organ from a person who no longer needs it to another who needs it in order to live.

Exemple de folosire pentru "a supravieţui" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPescuitul european nu poate supravieţui pe termen lung cu protecţionism şi subvenţii.
European fisheries cannot survive in the long term with protectionism and subsidies.
RomanianUniunea Europeană nu poate supravieţui în contextul unor noi linii de demarcare.
The European Union cannot survive with new demarcation lines.
RomanianDin cele 3 milioane de oameni ce sunt acum diagnosticaţi, 1,7 nu vor supravieţui.
Out of 3 million new sufferers, 1.7 million will not survive.
RomanianAceasta este singura modalitate de a supravieţui situaţiei competitive actuale.
That is the only way to survive this competitive situation.
RomanianDe asemenea, fermierii furnizează hrana de care avem nevoie pentru a supravieţui.
Farmers also provide food, which we need in order to live.
RomanianPutem supravieţui timp de mai multe săptămâni sau luni, dar nu mai mult.
We are able to survive for a few weeks or months, but no longer.
RomanianRecenta instabilitate a afectat ambele elemente, iar agricultura nu poate supravieţui în aceste condiţii.
The recent volatility has hit both of those and farming cannot survive on that.
RomanianFiecare dintre aceste iniţiative poate supravieţui dacă există un sprijin susţinut oferit de ambele părţi.
Each of those initiatives can only survive if there is strong support from both sides.
RomanianSunt de acord că marea întrebare pentru următorii 10 ani va fi dacă Europa poate supravieţui sau nu.
I agree with you that the big question over the next 10 years will be whether or not Europe can survive.
RomanianAfganistanul va supravieţui, şi va face aceasta graţie puterii şi eforturilor poporului afgan.
Afghanistan will survive, and it will do so thanks to the strength and efforts of the Afghan people themselves.
RomanianDar pe termen lung, în cazul în care zona euro va supravieţui şi va prospera, este necesară o modificare mai radicală.
But in the long term, if the euro is to survive and prosper, more radical change is necessary.
RomanianOricine crede că în societatea de astăzi se poate supravieţui fără cooperare trăieşte cu capul în nori.
Anyone who believes that in today's society we can survive without cooperating is living in cloud-cuckoo land.
RomanianAcel guvern a putut supravieţui doar datorită legăturilor sale strânse cu Statele Unite ale Americii şi cu Europa.
That government was only able to survive because of its close links to the United States and Europe.
RomanianRezultatul acestei soluţii poate fi doar o companie succesoare competitivă şi care poate supravieţui pe piaţă.
The result of this solution can only be a successor company which is competitive and can survive on the market.
RomanianÎmi doresc un mediu rural viabil în Europa, însă mediul rural nu poate supravieţui fără agricultori şi fără animale!
I want the countryside to be viable in Europe, and the countryside cannot survive without farmers and animals!
RomanianPur şi simplu nu putem supravieţui fără ea.
RomanianFermele mici şi mijlocii au fost cele mai afectate şi sunt nevoite să recurgă la rezervele lor pentru a supravieţui.
Small and medium-sized farms have been particularly hard hit and they are having to draw on their reserves in order to survive.
RomanianTrebuie să le oferim acestor oameni o bază economică pentru a supravieţui; trebuie să oprim boicotul şi să punem capăt izolării lor.
We must give these people an economic basis for survival, too; we must lift the boycott and end their isolation.
RomanianRăspunsul este pentru că îi consideră unica şansă, ultima şansă, chiar de a supravieţui - şi trebuie să încercăm să schimbăm această atitudine.
The answer is that they see them as the only chance, the last chance, of even surviving - and this must be changed.
RomanianParadigma pieţei comune poate supravieţui şi rămâne competitivă într-o astfel de situaţie doar dacă asigurăm soluţii comune, coordonate.
The paradigm of the common market can only survive and remain competitive in such a situation if we provide joint, coordinated solutions.
Mai multe cuvinte
Romanian
  • a supravieţui

Și mai multe traduceri în dicționarul român-italian pe bab.la.