Traducere română-engleză pentru "suprem"

RO

"suprem" engleză traducere

EN

"supreme" română traducere

RO

suprem {adjectiv masculin}

volume_up
În Europa ne bucurăm zi de zi de dreptul libertăţii de gândire datorită sacrificiului lor suprem.
In Europe, we enjoy our daily human right of freedom of thought because of their highest sacrifice.
suprem (dar şi: extrem, maxim)
suprem (dar şi: ales)
Sacrificiul suprem făcut de Orlando a generat un răspuns în conştiinţele bune din întreaga lume.
The supreme sacrifice made by Orlando has produced a response in the good consciences of the whole world.
Pe scurt, am înțeles că pacea este în interesul nostru suprem și suntem convinși că nu există alternativă la pace.
In short, we understand that peace is in our supreme interest, and we are convinced that there is no alternative to peace.
Ideea este că simbolul suprem al unei autorităţi temporare, semn absolut al suveranităţii, este moneda!
The point is that, when looking for the supreme symbol of temporal authority, the absolute sign of sovereignty, it is the coin!
EN

supreme {adjectiv}

volume_up
supreme (dar şi: crowning, paramount, uttermost, highest)
The supreme sacrifice made by Orlando has produced a response in the good consciences of the whole world.
Sacrificiul suprem făcut de Orlando a generat un răspuns în conştiinţele bune din întreaga lume.
In short, we understand that peace is in our supreme interest, and we are convinced that there is no alternative to peace.
Pe scurt, am înțeles că pacea este în interesul nostru suprem și suntem convinși că nu există alternativă la pace.
The point is that, when looking for the supreme symbol of temporal authority, the absolute sign of sovereignty, it is the coin!
Ideea este că simbolul suprem al unei autorităţi temporare, semn absolut al suveranităţii, este moneda!
The last time they had the opportunity to enjoy voting rights was 19 years ago, i.e. in March 1990, when the Supreme Council of Latvia was elected.
Ultima dată când au avut ocazia să se bucure de drepturile lor de vot a fost acum 19 ani, de ex. în martie 1990, când a fost ales Consiliul Suprem al Letoniei.

Exemple de folosire pentru "suprem" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAmeliorarea condiţiilor femeilor din Europa trebuie să fie obiectivul nostru suprem.
The improvement of conditions for women in Europe must be our ultimate goal.
RomanianMulți au plătit prețul suprem pentru că au scos la lumină încălcări ale drepturilor omului.
Many have paid the ultimate price for bringing to light violations of human rights.
RomanianÎn Europa ne bucurăm zi de zi de dreptul libertăţii de gândire datorită sacrificiului lor suprem.
In Europe, we enjoy our daily human right of freedom of thought because of their highest sacrifice.
RomanianÎn primul rând, scopul suprem al strategiei este crearea unei economii mai dinamice şi mai competitive.
Firstly, the overarching goal of the strategy is to create a more dynamic and competitive economy.
RomanianSacrificiul suprem făcut de Orlando a generat un răspuns în conştiinţele bune din întreaga lume.
The supreme sacrifice made by Orlando has produced a response in the good consciences of the whole world.
RomanianIdeea este că simbolul suprem al unei autorităţi temporare, semn absolut al suveranităţii, este moneda!
The point is that, when looking for the supreme symbol of temporal authority, the absolute sign of sovereignty, it is the coin!
RomanianPe scurt, am înțeles că pacea este în interesul nostru suprem și suntem convinși că nu există alternativă la pace.
In short, we understand that peace is in our supreme interest, and we are convinced that there is no alternative to peace.
RomanianDin păcate, acesta este preţul suprem plătit, nu doar de politicieni, ci şi de cetăţenii ţării respective.
Unfortunately, this is the ultimate price that is being paid not only by the politicians but also by the citizens of that respective country.
RomanianComisia se concepe pe sine ca guvernator al tuturor țărilor europene, ca factor suprem de decizie sub conducerea dlui Barroso.
The Commission sees itself as the governor of all European countries, as the ultimate decision-maker under the leadership of Mr Barroso.
RomanianPână în prezent, în fiecare an, câteva mii de persoane - toţi fiind refugiaţi - au făcut acest efort suprem de a traversa 5000 m înălţime.
Up to now, several thousand people a year - all of whom are refugees - have made this supreme effort to cross 5000 m high passes.
RomanianSiim Kallas nu a fost activist doar în perioada de studenţie, ci a fost chiar membru al Sovietului Suprem.
Siim Kallas, far from being a student activist, was even a member of the Supreme Soviets - we have top-notch communists there.
RomanianTrebuie să facem apel la Consiliului Militar Suprem din Egipt pentru a lua măsuri imediate în vederea încetării acestor fapte violente împotriva femeilor.
We must call on Egypt's Supreme Military Council to take immediate measures to stop these violent crimes against women.
RomanianScopul suprem al politicii de coeziune trebuie să fie acela de a oferi şanse egale tuturor cetăţenilor europeni, indiferent de zona în care locuiesc.
The ultimate aim of the cohesion policy must be to provide equal opportunities to all European citizens, no matter where they live.
RomanianPreşedintele ceh nu este un monarh absolut şi nici nu este un reprezentant suprem, aşa cum era cazul sistemului politic al fostei Uniuni Sovietice.
The Czech President is not an absolute monarch, nor is he a supreme representative as in the political system of the former Soviet Union.
RomanianAm votat în favoare acestui raport pentru că, după părerea mea, este o acțiune în direcția corectă în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv suprem.
I voted in favour of this particular report because I consider that it is a move in the right direction in terms of achieving this ultimate aim.
RomanianAcest act suprem simbolic de a propune această zi europeană de comemorare, la data de 11 iulie, face parte din acest proces şi urmăreşte mai multe obiective.
This supremely symbolic act of proposing this European day of remembrance, on 11 July, is part of this process and pursues several objectives.
RomanianDle Ianukovici, comportamentul dvs. în aceste cazuri este testul suprem de credibilitate și determinare pentru a introduce valorile europene în Ucraina.
Mr Yanukovych, your behaviour in these cases is the litmus test of your credibility and your determination to introduce European values into Ukraine.
RomanianUltima dată când au avut ocazia să se bucure de drepturile lor de vot a fost acum 19 ani, de ex. în martie 1990, când a fost ales Consiliul Suprem al Letoniei.
The last time they had the opportunity to enjoy voting rights was 19 years ago, i.e. in March 1990, when the Supreme Council of Latvia was elected.
RomanianObiectivul suprem este adaptarea sistemelor de pensii și amplasarea acestora într-un context al variabilelor demografice și economice la care este supusă lumea noastră.
The ultimate goal is to adapt pension systems and place them in the context of the demographic and economic variables our world is subject to.
RomanianPe umerii Consiliului Militar Suprem se află acum o mare responsabilitate, aceea de a îndruma Egiptul spre un viitor democratic, pentru care s-a luptat poporul său.
A great responsibility now rests on the shoulders of the Supreme Military Council to guide Egypt towards the democratic future for which its people have striven.

Sinonime (în engleză) pentru "supreme":

supreme
English
Supreme Being
English