RO

a suprima {verb tranzitiv}

volume_up
Propuneți politici care suprimă cererea internă și se bazează pe exporturi.
You are proposing policies which suppress domestic demand and rely on exports.
Este ceva ce nimeni nu deține și nimeni nu poate suprima, nici noi, nici altcineva.
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
Întrebarea mea este următoarea: credeți că această situație este folosită pentru a suprima facilitatea de transfer a datelor?
My question is this: do you think this is being used to suppress the facility to transfer data?

Exemple de folosire pentru "a suprima" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPropuneți politici care suprimă cererea internă și se bazează pe exporturi.
You are proposing policies which suppress domestic demand and rely on exports.
RomanianEste ceva ce nimeni nu deține și nimeni nu poate suprima, nici noi, nici altcineva.
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
RomanianIdeologia laicismului ne constrânge și suprimă libertatea religioasă.
The ideology of laicism ties our hands and suppresses freedom of religion.
RomanianZerourile de la începutul unei grupe se pot suprima — de exemplu 3ffe:ffff:0:2f3b:2aa:ff:fe28:9c5a.
The leading zeroes in a section can be suppressed—for example, 3ffe:ffff:0:2f3b:2aa:ff:fe28:9c5a.
RomanianSistemul legislativ care suprimă jurnalismul liber și deschis restricționează libertatea de exprimare.
The legislative system, which suppresses free and open journalism, restricts the right to freedom of speech.
RomanianÎntrebarea mea este următoarea: credeți că această situație este folosită pentru a suprima facilitatea de transfer a datelor?
My question is this: do you think this is being used to suppress the facility to transfer data?
RomanianSusţin încercarea doamnei comisar de a suprima cotele până în 2015, dar nu voi avea niciun regret dacă acestea vor fi suprimate chiar şi mai devreme.
I support the Commissioner's attempt to eliminate quotas by 2015, but I would not be sorry to see them go even sooner.
RomanianCum puteți crede că cineva din Ungaria, sau din altă țară europeană, ar putea suprima libertatea de opinie în epoca internetului?
How can you possibly believe that anyone in Hungary, or in any other European country, would be capable of suppressing the freedom of opinion in the age of the Internet?
RomanianGuvernele democratice din întreaga lume trebuie să exercite o presiune diplomatică maximă asupra unor state precum Egiptul, pentru a suprima această persecuţie intolerabilă.
Democratic governments worldwide should put maximum diplomatic pressure on countries such as Egypt to suppress this intolerable persecution.
RomanianÎntâlnim adesea suspiciuni că guvernul le utilizează nu numai în lupta împotriva crimei organizate, ci şi pentru a monitoriza şi a suprima opoziţia politică.
We often encounter suspicions that the government is using them not only in the fight against organised crime, but also to monitor and suppress political opposition.
RomanianUniunea Europeană nu reușește să ofere protecție suficientă pentru creștini, deoarece Uniunea este terorizată de corectitudine politică, care suprimă libertatea religioasă.
The European Union fails to provide sufficient defence for Christians because the Union is terrorised by political correctness, which suppresses freedom of religion.
RomanianDnă preşedintă, permiteţi-mi să o felicit pe doamna comisar pentru viziunea asupra viitorului sectorului şi să spun că susţin cu fermitate intenţia sa de a suprima cotele de lapte.
Madam President, can I compliment the Commissioner on her vision for the future of the industry, and may I say that I strongly support her intention to abolish milk quotas.
RomanianUn lucru pe care l-am putea face mâine, care ar avea un efect imediat, benign şi transformator în ţările despre care vorbim ar fi: putem suprima politica agricolă comună.
Here is one thing we could do tomorrow that would have an immediate, benign and transformative effect in the countries that we are talking about: we can abolish the common agricultural policy.