RO

a surprinde {verb tranzitiv}

volume_up
Nu m-ar surprinde, întrucât nu putem schimba nimic în felul acesta.
This would not surprise me, because we cannot achieve a change in this way.
Numai atunci nu ne vor mai surprinde rezultatele referendumurilor.
Only then will the results of referendums not be a surprise.
Așadar, nu va surprinde pe nimeni faptul că nu putem accepta reducerile Consiliului.
It will therefore be no surprise to anyone that we are unable to accept the Council's cuts.
Există ceva care mă surprinde la dvs.: astăzi înțelegeți totul despre ceea ce s-a întâmplat, despre ceea ce s-a întâmplat în Tunisia în urmă cu trei săptămâni.
There is something that amazes me about you: today you understand everything about what happened, about what was going on in Tunisia three weeks ago.

Exemple de folosire pentru "a surprinde" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romaniansurprinde faptul că aceste orientări apar numai după mai bine de patru ani.
I am surprised that these guidelines are only appearing after more than four years.
RomanianAșadar, nu va surprinde pe nimeni faptul că nu putem accepta reducerile Consiliului.
It will therefore be no surprise to anyone that we are unable to accept the Council's cuts.
Romaniansurprinde întotdeauna total faptul că politicienii adâncesc țările în datorii.
It always seems to me to come as a complete surprise to politicians how countries get in debt.
RomanianNu m-ar surprinde, întrucât nu putem schimba nimic în felul acesta.
This would not surprise me, because we cannot achieve a change in this way.
RomanianNu există determinare, ambiţie, dar, din nefericire, acest lucru nu mă mai surprinde.
There is no determination, no ambition, but, unfortunately, that does not surprise me any more.
RomanianDe aceea, mă surprinde puțin ceea ce s-a spus în cadrul dezbaterii.
That is why I am a little surprised at what has been said in the debate.
RomanianAcest lucru ne surprinde și ne enervează, și trebuie să ne determine să luăm măsuri.
That surprises and annoys us, and it must call us into action.
RomanianDezbaterea s-a concentrat în principal asupra problemei drepturilor omului şi acest lucru nu ne surprinde.
The debate concentrated mostly on human rights and that is not surprising for us.
RomanianStimată Comisie, doamnelor şi domnilor, mă surprinde faptul că sunt primul care menţionează acest lucru.
Commission, ladies and gentlemen, I am surprised that I am the first to mention this.
RomanianVa fi Parlamentul European, deci nu mă surprinde că mulţi dintre deputaţi susţin Tratatul.
It will be the European Parliament, so I am not surprised that many in this chamber back the treaty.
RomanianDle preşedinte, după cinci ani în acest Parlament, puţine elemente din rapoarte ne pot surprinde.
Mr President, after five years in this House, there is little in reports that can surprise one.
RomanianPe de altă parte, propunerea nu mă surprinde în mod deosebit.
On the other hand, I am not particularly surprised by the proposal.
RomanianNumai atunci nu ne vor mai surprinde rezultatele referendumurilor.
Only then will the results of referendums not be a surprise.
RomanianNu m-ar surprinde dacă acelaşi lucru se întâmplă cu camionetele.
I would not be surprised if the same thing happens with vans.
RomanianDesigur, nu mă surprinde faptul că Parlamentul este aşa de interesat de această strategie.
Of course, it is not a complete surprise to me that Parliament is taking such an interest in the strategy.
RomanianExistă şi un al doilea aspect care mă surprinde într-o oarecare măsură.
There is a second aspect which surprises me somewhat.
RomanianVa fi Comisia Europeană, prin urmare, nu mă surprinde faptul că aceasta susţine Tratatul în mod principal.
It will be the European Commission, so I am not surprised that the Commission is a major backer.
RomanianNu m-ar surprinde dacă am afla zilele sau orele următoare că acesta a fost amânat sine die.
I would not be surprised if we were to learn in the coming days or hours that it has been postponed indefinitely.
Romaniansurprinde puțin dezbaterea pe care o avem aici.
I am a little surprised at the debate that we are having here.
RomanianNu vă va surprinde faptul că nu pot accepta toate amendamentele dvs., în discuție în prezent.
It will not come as a surprise to you when I say that I cannot accept all your amendments which are now on the table.