Traducere română-engleză pentru "surprins"

RO

"surprins" engleză traducere

RO

surprins {adjectiv masculin}

volume_up

Exemple de folosire pentru "surprins" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanian. - Sunt oarecum surprins de acest gen de comentariu.
President of the Commission. - I am somewhat surprised by this kind of comment.
RomanianSunt foarte surprins că, în calitate de comisar liberal a ales, totuşi, această cale.
I am very surprised that, as a Liberal Commissioner, she should opt for this route.
RomanianSunteți surprins că site-ul Web încearcă să descarce un control ActiveX?
Are you surprised that this website is trying to download an ActiveX control?
RomanianÎnţelegeţi, doamnă preşedintă, că sunt plăcut surprins de aceste angajamente luate.
You will understand, Madam President, that I am pleasantly surprised with these pledges.
RomanianAceasta este latura tragică a evenimentelor din sud care ne-au surprins atât de mult.
This is the tragic side of the events in the South which have come as such a surprise.
RomanianSunt puţin surprins de acest lucru pentru că cifrele vorbesc de la sine.
I am a little surprised by this, because the figures speak loud and clear.
RomanianSunt un pic surprins de faptul că acest lucru este foarte rar menționat de către Parlament.
I am a little bit surprised that this is very rarely mentioned by Parliament.
RomanianSunt oarecum surprins de criticile serioase pe care tocmai le-am ascultat.
I am somewhat amazed by the sweeping criticism that I have just heard.
RomanianDe asemenea, aş adăuga că am fost surprins de tonul acestei dezbateri.
I would also add that I have been surprised by the tone of this debate.
RomanianSunt puțin surprins de faptul că sunt singurul președinte de grup care ia cuvântul astăzi aici.
I am a little surprised that I am the only group chair to speak here today.
RomanianSunt foarte surprins de punctul dvs.. de vedere extrem de optimist, că munca noastră a luat sfârşit.
I am very surprised by your extremely optimistic view that our work is complete.
RomanianTotuși, am fost surprins să văd că se întâmplă exact contrariul.
However, I was surprised to see that precisely the opposite is happening.
RomanianSunt surprins de faptul că disputa privind pensiile nu a fost rezolvată.
I am surprised that the pensions dispute has not been resolved.
RomanianȘtim acest lucru deoarece aceste societăți au reapărut dramatic și au surprins pe toată lumea.
We know this because these societies re-emerged dramatically and took everybody by surprise.
RomanianAm fost surprins să vă aud vorbind aici atât de deschis despre Fondul european pentru democrație.
I was surprised to hear you speaking here so openly about the European Endowment for Democracy.
RomanianCu toate acestea, deşi m-am întristat să văd că acordul a fost refuzat, nu am fost, de fapt, surprins.
However, whilst I was saddened to see the deal voted down, I was not altogether surprised.
RomanianM-a surprins poziţia raportoarei pentru aviz a Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
I am rather surprised by the previous speaker from the Committee on Agriculture and Rural Development.
RomanianAm fost surprins; Credeam că va avea o justificare mai cuprinzătoare.
I was surprised; I thought he would justify it more.
RomanianPrin urmare, nu sunt deloc surprins că susţine acest lucru.
I am therefore hardly surprised that he is defending this.
RomanianComisarul pare surprins, dar a existat o dezbatere.
The Commissioner is looking surprised, but there was a debate.