Traducere română-engleză pentru "surprinzător"

RO

"surprinzător" engleză traducere

RO

surprinzător {adjectiv masculin}

volume_up
surprinzător (dar şi: uimitor, frapant)
Acestea sunt în engleză, ceea ce este surprinzător pentru un deputat bulgar.
They are in English, which is very surprising for a Bulgarian Member.
Acest lucru nu a fost surprinzător, dat fiind votul din cadrul comisiei.
This was not surprising, given the vote in the committee.
Prin urmare, acest gen de interpretare este foarte surprinzător, însă există cu adevărat.
This reading is therefore quite surprising, but it is indeed happening.
surprinzător (dar şi: uimitor, uluitor)
Este bine că nu ne propune contrariul - acest lucru ar fi surprinzător.
It is a good thing that he is not proposing the opposite to us - that would be astonishing.
Este surprinzător cum unii oameni apără sistemul existent, care le permite oamenilor efectiv să evite plata impozitelor ce le revin.
It is astonishing that some people are defending the prevailing system, which actually allows people to avoid paying their taxes.
Sper, numai, că nu vom face la fel și în cazul deșeurilor electronice - și decizia în această privință este iminentă aici - pentru că ar fi și mai surprinzător.
I only hope that we do not do the same thing in the case of electronic waste - the decision on which is also imminent here - because that would be even more astonishing.

Exemple de folosire pentru "surprinzător" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDe aceea nu este surprinzător faptul că sprijin baza actuală a politicii de coeziune.
It is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.
RomanianPrin urmare, nu este surprinzător că sunt destul de mulțumită de Windows 7 și Office 2010.
So it's really no surprise that I'm pretty happy with Windows 7 and Office 2010.
RomanianAcestea sunt în engleză, ceea ce este surprinzător pentru un deputat bulgar.
They are in English, which is very surprising for a Bulgarian Member.
RomanianDle președinte, colega noastră din Italia s-a manifestat într-un mod surprinzător de agresiv.
Mr President, we have some interesting aggression from our Italian colleague up here.
RomanianPrin urmare, acest gen de interpretare este foarte surprinzător, însă există cu adevărat.
This reading is therefore quite surprising, but it is indeed happening.
RomanianEste bine că nu ne propune contrariul - acest lucru ar fi surprinzător.
It is a good thing that he is not proposing the opposite to us - that would be astonishing.
RomanianPrin urmare, deloc surprinzător, majoritatea Parlamentului a respins propunerile noastre care:
As a result, not surprisingly, the majority of Parliament rejected our proposals, which:
RomanianÎntr-adevăr, este surprinzător cât de multe locuri oferă în mod gratuit conexiune fără fir la Internet.
Truth to tell, it's a little shocking how many places offer free wireless service.
RomanianAcest lucru nu este surprinzător, deoarece suntem ţara poziţionată chiar în centrul continentului.
This is not surprising, as we are the country located right at the centre of the continent.
RomanianNu este deloc surprinzător faptul că sunt complet de acord cu aceasta.
It will come as no surprise that I totally agree with that.
RomanianAcest lucru nu a fost surprinzător, dat fiind votul din cadrul comisiei.
This was not surprising, given the vote in the committee.
RomanianNu e, așadar, surprinzător că această țară opune rezistență acum.
It is no wonder that this country is now putting up resistance.
RomanianEste surprinzător cât de mult sporește viteza de lucru dacă reduceți numărul de clicuri.
It’s amazing how much faster you can get things done just by reducing the number of times you have to click.
RomanianNu este surprinzător faptul că susțineți președinția din perspectiva dvs. în ceea ce privește extrema dreaptă.
It is not surprising that you support the Presidency from your position on the far right.
RomanianPână acum acest lucru s-a dovedit a fi - într-un mod deloc surprinzător - o sarcină destul de dificilă.
So far that has proved to be - hardly surprising, one might say - a somewhat difficult enterprise.
RomanianNu este surprinzător că raportul a ajuns la concluzia că o soluție europeană unică nu este posibilă.
It is not surprising that the report should conclude that a single European solution is not possible.
RomanianDle preşedinte, este surprinzător că unele state membre au o piaţă a jocurilor de noroc complet legală.
Mr President, what is striking is that some Member States have a completely legal gambling market.
RomanianÎn consecință, nu a existat nimic surprinzător în acest sens.
There was therefore nothing very surprising in this.
RomanianAceastă filosofie este surprinzător de similară, iar rezultatul va fi, de asemenea, acelaşi: nu va funcţiona.
This philosophy is astonishingly similar and the outcome, too, will be the same: it will not work.
RomanianDimpotrivă, Uniunea Europeană a rămas surprinzător de pasivă în timpul atacurilor asupra Georgiei suverane.
By contrast, the European Union remained surprisingly passive during the attack on sovereign Georgia.