Traducere română-engleză pentru "suspendare"

RO

"suspendare" engleză traducere

volume_up
suspendare {f}
RO

suspendare {feminin}

volume_up
1. Judiciar
suspendare (dar şi: amânare)

Exemple de folosire pentru "suspendare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceasta se referă la tendinţele alarmante de suspendare a drepturilor cetăţenilor în Europa.
It is about the alarming tendencies towards the suspension of citizens' rights in Europe
RomanianPentru a suspenda temporar BitLocker, atingeți sau faceți clic pe Suspendare protecție.
To temporarily suspend BitLocker, tap or click Suspend protection.
RomanianSocietatea dependentă de automobile, aşa cum o ştim astăzi, a primit astfel o sentinţă cu suspendare.
The car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.
RomanianDe aceea este necesar să monitorizăm atent impactul pe care această suspendare îl are asupra concurenţei.
This is why we must monitor closely the impact this suspension has on competition.
RomanianSubiect: Evaluările Schengen și posibilul mecanism de suspendare
Subject: Schengen evaluations and the possible suspension mechanism
RomanianO persoană a primit o condamnare de un an şi jumătate, cu suspendare.
One person got a suspended sentence of one and a half years.
RomanianFaceți clic pe fila Conexiune, apoi bifați caseta de selectare Suspendare după trimitere și primire.
Click the Connection tab, and then select the Hang up after sending and receiving check box.
RomanianDe asemenea, daţi-mi voie să spun câteva cuvinte şi despre suspendarea sau posibila suspendare a acordului.
Let me also say a few words about suspension, or possible suspension.
RomanianPentru activarea sau dezactivarea comutării automate între subpagini, faceţi clic pe Suspendare din bara de instrumente.
To turn on or turn off automatic subpage switching, click Hold on the toolbar.
RomanianAl doilea aspect este că Comisia trebuie să utilizeze mai bine posibilitatea de suspendare a plăților.
The second point is that the Commission must get better at utilising the opportunity to suspend payments.
RomanianSunt de acord ca noul protocol să includă o clauză de suspendare în caz de încălcare a drepturilor omului.
I approve of the fact that the new protocol includes a suspension clause in case of a breach of human rights.
RomanianPentru curajul de a o construi pe prima, preotul Boian Alexandru a fost condamnat la două luni cu suspendare.
For his audacity in constructing the first one, Father Alexandru was given a two-month suspended sentence.
RomanianReglementările privind rambursarea drepturilor includ o clauză de suspendare pe baza anumitor criterii.
The regulations on duty drawback contain a safety clause for suspension on the basis of certain criteria.
RomanianComisia este conştientă de preocupările Parlamentului în ceea ce priveşte posibilitatea de suspendare a acordurilor.
The Commission is aware of Parliament's concerns regarding the possibility of suspending the agreements.
RomanianÎn plus, va împiedica Statele Unite să activeze clauza de suspendare în lipsa unui astfel de acord.
In addition, it will prevent the United States from activating the suspension clause in the absence of such an Agreement.
RomanianÎntreprinderile mici au devenit necompetitive şi au pierdut comenzi, provocând o suspendare a activităţii sau chiar închiderea.
Small companies then become uncompetitive and lose orders, causing short time or even closure.
RomanianSunt de acord cu faptul că noul protocol include o clauză de suspendare în caz de încălcare a drepturilor omului.
I approve of the fact that the new protocol includes a suspension clause in case of a breach of human rights.
RomanianDe asemenea, salut faptul că noul protocol include o clauză de suspendare în caz de încălcare a drepturilor omului.
I also welcome the fact that the new protocol includes a suspension clause in case of human rights violations.
RomanianDe asemenea, salut faptul că noul protocol include o clauză de suspendare în caz de încălcare a drepturilor omului.
I also welcome the fact that the new protocol includes a suspension clause in case of a breach of human rights.
RomanianÎn plus, va împiedica Statele Unite de la a activa clauza de suspendare în absența unui acord de acest gen.
In addition, it will prevent the United States from activating the suspension clause in the absence of such an Agreement.