Traducere română-engleză pentru "suspendat"

RO

"suspendat" engleză traducere

EN
RO

suspendat {adjectiv masculin}

volume_up
suspendat (dar şi: inactiv)

Exemple de folosire pentru "suspendat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn consecinţă, acordul a fost suspendat şi nu sunt transferate niciun fel de date.
Consequently, the agreement has been suspended, and no data is being transferred.
RomanianFinlanda a suspendat utilizarea acestui vaccin, așteptând noi informații.
Finland has suspended the use of this vaccine until more information is available.
RomanianDialogul structurat asupra drepturilor omului a fost suspendat începând cu anul 2004.
Structured dialogue on human rights has been suspended since 2004.
RomanianAş dori să mulţumesc guvernului francez pentru că a suspendat cooperarea militară cu Guineea.
I would like to thank the French Government for suspending military cooperation with Guinea.
RomanianDupă ce Ecuador și-a suspendat participarea în iulie 2009, au continuat discuțiile cu Peru și Columbia.
After Ecuador suspended its participation in July 2009, talks continued with Peru and Columbia.
RomanianMadagascarul a fost suspendat din Uniunea Africană şi din Comunitatea de Dezvoltare a Africii de sud.
Madagascar has been suspended from the African Union and the Southern Africa Development Community.
RomanianFranța a suspendat înapoierile în Grecia, la fel ca și Germania.
France has suspended returns to Greece, as has Germany.
RomanianÎn 2005, Consiliul a suspendat măsurile luate în 2003.
In 2005, the Council suspended the 2003 measures.
RomanianŢări ca Germania şi Regatul Unit au început deja să recunoască acest fapt şi au suspendat transferurile.
Countries like Germany and the United Kingdom have already begun to recognise this and have suspended the transfers.
RomanianAcordul poate fi suspendat sau respins, însă această decizie poate fi făcută doar în raport cu toate statele membre.
The agreement may be suspended or repealed, but that decision can only be made in relation to all Member States.
RomanianAcordul poate fi suspendat sau abrogat, însă acea decizie poate fi luată numai cu privire la toate statele membre.
The agreement may be suspended or repealed, but that decision can only be made in relation to all the Member States.
RomanianUniunea Africană a suspendat calitatea de membru a Madagascarului şi critică înlăturarea forţată a lui Ravalomanana.
The African Union has suspended Madagascar from membership, and is critical of the removal of Ravalomanana by force.
RomanianChiar și astăzi, știrea este fie că cazul împotriva Franței a fost suspendat, fie, în altă parte, că s-a renunțat la el.
Even today, the news is that the case against France has been suspended or, elsewhere, that it has been dropped.
RomanianÎntrebarea mea şi în acelaşi timp preocuparea mea este cine va despăgubi companiile care şi-au suspendat deja activităţile?
My question and concern is who will compensate the companies which have already had to suspend their activities?
RomanianAm suspendat imediat negocierile la acordul cadrul UE-Libia, împreună cu întreaga cooperare de natură tehnică.
We immediately suspended the negotiations of the EU-Libya framework agreement, together with all cooperation of a technical nature.
RomanianRăspunsul este: abia în 2009, un stat membru, şi anume, Franţa, a suspendat autorizaţia de comercializare a produsului Mediator.
The answer: it was only in 2009 that a Member State, namely France, suspended the marketing authorisation of Mediator.
RomanianBelarus ar trebui suspendat.
RomanianFaptul că Uniunea Africană şi Comunitatea Economică Africană au suspendat relaţiile cu junta reprezintă un pas pozitiv în acest caz.
The fact that the African Union and the African Economic Community has suspended relations with the junta is a positive step in this case.
RomanianAcest lucru nu a fost demonstrat până acum și, în consecință, Comisia Europeană a suspendat negocierile privind reînnoirea acordului.
There is currently no demonstration of this and the European Commission has therefore put negotiations concerning renewal of the agreement on hold.
RomanianVa adăuga acum şi acest lucru pe lista domniei sale şi ne va asigura că va încerca să lupte pentru ca acest acord de parteneriat să fie suspendat?
Will she now add this to her list and give us an undertaking that she will fight to try and ensure that this partnership agreement is suspended?