Traducere română-engleză pentru "a sustrage"

RO

"a sustrage" engleză traducere

RO

a sustrage {verb tranzitiv}

volume_up
a sustrage (dar şi: a abstrage, a fura)

Exemple de folosire pentru "a sustrage" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianLiderii Uniunii Europene nu se mai pot sustrage responsabilităților lor.
The leaders of the European Union can no longer evade their responsibilities.
RomanianEste dezamăgitor și de neînțeles să vedem că PPE se sustrage de la responsabilitatea sa.
It is very disappointing and incomprehensible to see the PPE shirking this responsibility.
RomanianCu cât sunt mai mari impozitele, cu atât mai mulţi contribuabili vor căuta modalităţi de a se sustrage de la obligaţiile fiscale pe care le au.
The higher taxes are, the more taxpayers will look for ways to circumvent their tax obligations.
RomanianNu pot crede că cineva din acest Parlament este convins că dreptul la confidenţialitate este un drept de a se sustrage de la obligaţiile fiscale.
I cannot believe that anyone in this House believes that a right to privacy is a right to evade tax.
RomanianPerioada în care domnia sa și-a dus la îndeplinire atribuțiile, precum și natura acestora din urmă, nu se pot sustrage atenției dvs.
The period during which he carried out his duties, as well as the nature of the latter, cannot escape your attention.
RomanianChiar şi în propria mea ţară, în anii '80-'90, băncile însele furnizau oamenilor adrese offshore, cu scopul de a se sustrage impozitelor.
Even in my own country, in the 1980s and 1990s, the banks themselves were providing offshore addresses for people for the purpose of evading tax.
RomanianPoziţia dominantă la nivel mondial pe care o ocupă Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană impune o responsabilitate de la care noi nu ne putem sustrage.
The dominant global position that the United States and the European Union occupy imposes a responsibility that we cannot shirk.
RomanianCu toate acestea, normele trebuie să fie echitabile şi niciun stat membru nu trebuie să beneficieze de pe urma faptului că normele sale sunt folosite pentru a se sustrage de la impozite.
However, the rules must be fair and no Member State must benefit from its rules being used to dodge taxes.
RomanianDeşi cetăţenii europeni îşi pot depune economiile acolo unde li se pare cel mai rentabil, nu se pot folosi de aceasta pentru a se sustrage de la plata impozitelor.
As an EU citizen, you can place your savings where you think they will get the best return, but you can't use this as a means of avoiding tax.
RomanianÎnsă acum auzim că unii producători - din câte am înţeles, în frunte cu Ford şi General Motors - încearcă să speculeze lacunele pentru a se sustrage acestei obligaţii.
But now we hear that some manufacturers - led, I understand, by Ford and General Motors - are trying to exploit loopholes to get out of that obligation.
RomanianPrin urmare, nu ne vom sustrage de la a solicita tragerea la răspundere a Consiliului pentru banii acordați Consiliului din bugetul comunitar pentru a-și finanța activitatea.
We will therefore not shirk from demanding that the Council be held accountable for the money given to the Council from the Community budget to finance its work.
RomanianComisia a subliniat faptul că ACTA nu este un mijloc deghizat de a se sustrage procesului lor legislativ național și de a elabora legislația lor actuală și la fel a procedat și Parlamentul.
The Commission has stressed that ACTA is not a disguised means to circumvent their domestic legislative process and to devise their current laws and so has Parliament.
RomanianPrin acest acord, Uniunea Europeană a demonstrat că nu se sustrage de la comerțul deschis și durabil, într-o perioadă în care alte națiuni dau dovadă de tendințe protecționiste.
With this agreement, the European Union has shown that it is not cutting itself off from open and sustainable trade, at a time when some other nations are showing protectionist tendencies.