Traducere română-engleză pentru "tac"

RO

"tac" engleză traducere

volume_up
tac! {interj.}
RO

tac {neutru}

volume_up
1. general
2. Sport

Exemple de folosire pentru "tac" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcest lucru mi-a permis să propun o TAC de peste 15 000 de tone, care acum este în vigoare.
This allowed me to propose a TAC of over 15 000 tonnes, which is in force now.
RomanianAl doilea amendament se referă la includerea momelii vii în TAC.
The second amendment refers to the inclusion of live bait in the TAC.
RomanianDin punct de vedere științific, este total greșit să divizăm TAC, și nu este numai părerea mea personală.
Scientifically, it is totally wrong to split a TAC, and that is not just my personal opinion.
RomanianÎn prezent, stocul este stabil la un nivel bun, ceea ce înseamnă ca TAC pentru 2011 este aproape neschimbată.
The stock is currently stable at a good level, which means the TAC for 2011 is almost unchanged.
RomanianMarea majoritate consideră că regula matematică prin care se fixează TAC ar trebui să fie decisă mai degrabă de Consiliu decât prin codecizie.
Most feel that the mathematical rule that sets the TAC should be decided by the Council, rather than by codecision.
RomanianComisia a considerat deja mai oportună în acest caz o reducere a TAC cu 10 %, dar sub nicio formă la mai puțin de 7 000 de tone.
The Commission had already considered it more appropriate in this case to reduce the TAC by 10%, in no event less than 7 000 tonnes.
RomanianPosibilitatea de a muta TAC în sus sau în jos la nivelurile corecte nu mi se pare o abordare robustă într-o strategie de gestionare pe termen lung.
Having discretion to move the TAC up and down to the right levels in a long-term management strategy does not seem to me a robust approach.
RomanianTAC respectă normele de control al exploatării din plan și sunt fericită să văd că această propunere ne ajută deja să gestionăm în mod adecvat stocul.
The TAC follows the harvest rules of the plan and I am happy to see that this proposal is already helping us to manage the stock properly.
RomanianMai mult, credem că TAC trebuie ajustată la fiecare dintre aceste zone diferite pentru a ne asigura că stocul este gestionat în mod rațional.
Moreover, we believe that the TACs need to be adjusted to each of these different fishing areas so as to ensure that the stock is managed sensibly.
RomanianPrimul este acela că întregul concept de creare a unei oportunități pentru a permite o divizare în cadrul TAC într-o pescărie este extrem de iresponsabil.
The first thing is that the whole concept of creating an opportunity to allow for a split within the TACs in one fishery is irresponsible to the extreme.
RomanianÎn afara acestuia, planul nu ar trebui să fixeze zone TAC, lăsând posibilitatea de a le adapta în deciziile TAC anuale, ca urmare a recomandărilor științifice relevante.
Other than this, the plan itself should not fix TAC areas, leaving the possibility of adapting these in the annual TAC decisions following the relevant scientific advice.
RomanianÎn decembrie, Consiliul a stabilit o TAC din care a alocat 67 % Irlandei și mă bucur să o aud pe dna comisar spunând că există probe științifice pentru a justifica acest lucru.
In December the Council established a TAC, of which Ireland was allocated 67%, and I am glad to hear the Commissioner says that there is scientific evidence to justify this.