Traducere română-engleză pentru "tactică"

RO

"tactică" engleză traducere

EN
EN
RO

tactică {feminin}

volume_up
tactică
Adevărul este că a devenit o tactică de război.
In fact, it has become one of the tactics of war.
Ceea ce am văzut până în prezent este un fel de "tactică a feliei de salam”, iar acest lucru este dăunător.
What we have seen so far is a kind of salami tactics, and that is damaging.
Václav Klaus, preşedintele ceh, ne-a surprins pe toţi cu tactica lui de blocare a Tratatului de la Lisabona.
Václav Klaus, the Czech President, has astonished us all with his tactics for blocking the Treaty of Lisbon.

Exemple de folosire pentru "tactică" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSchimbăm tactica şi promovăm coordonarea sporită ca mijloc de prevenire de bază.
We are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
RomanianMai mult, care ar fi poziția UE în cazul în care Gaddafi și-ar schimba tactica?
Furthermore, what would the EU's position be should Gaddafi change course?
RomanianCeea ce am văzut până în prezent este un fel de "tactică a feliei de salam”, iar acest lucru este dăunător.
What we have seen so far is a kind of salami tactics, and that is damaging.
RomanianDeschiderea contului acum nu ar fi mişcarea tactică corectă.
To open the account now would not be the correct tactical move.
RomanianVáclav Klaus, preşedintele ceh, ne-a surprins pe toţi cu tactica lui de blocare a Tratatului de la Lisabona.
Václav Klaus, the Czech President, has astonished us all with his tactics for blocking the Treaty of Lisbon.
RomanianAdevărul este că a devenit o tactică de război.
In fact, it has become one of the tactics of war.
RomanianEste tactica jocului cu cărţile pe faţă, crezând că dacă adoptăm obiective ambiţioase, ceilalţi ni se vor alătura.
It was a tactic of showing all our cards and believing that if we adopted ambitious goals, others would join in.
RomanianExistă, de asemenea, dezbaterea tactică.
RomanianAceasta pare a fi o tactică a salamului, în care mâncăm forţat felii mici, până când ajungem să mâncăm tot salamul.
This looks like salami tactics, where you keep having small slices rammed down your throat until you end up having eaten the whole sausage.
RomanianGrupul PPE aşteaptă o indicaţie clară din partea Consiliului European că Uniunea Europeană nu va accepta nicio tactică de întârziere.
The PPE group expects the European Council to indicate clearly that the European Union will not accept any delaying tactics.
RomanianMult citata schimbare a tendinței politicii externe a Rusiei s-a dovedit a fi, la o privire mai atentă, o simplă mișcare tactică inteligentă.
The much-quoted reversal of Russia's foreign policy trend has proved, after a closer look, to be just a clever tactical move.
RomanianÎn domeniul dezvoltării rurale, trebuie adoptată orice tactică posibilă, pentru a garanta o mai mare flexibilitate financiară şi eficienţă.
In the field of rural development, every possible tactic must be adopted to ensure greater financial flexibility and efficiency.
RomanianUE și Consiliul au fost împiedicate să acționeze de tactica șantajului adoptată de Grecia, care a fost în mod clar abordată de către Președinția maghiară.
The EU and the Council were prevented from acting by the blackmailing tactics of Greece, which have been clearly addressed by the Hungarian Presidency.
RomanianÎn Malaysia, tactica "divide et impera” din considerente rasiale şi religioase este folosită de mult timp de diverse elemente ale elitelor economice şi conducătoare.
In Malaysia, the tactic of divide and rule on racial and religious lines has long been used by various elements of the economic and ruling elites.
RomanianDe asemenea, trebuie să consolidăm Rezerva tactică europeană pentru incendiile forestiere, având în vedere că, în acest domeniu, prevenirea este la fel de importantă ca și reacția.
We also need to strengthen the European Forest Fire Tactical Reserve, given that in this area, prevention is just as important as reaction.
RomanianDe asemenea, este esenţial ca această Comisie să schimbe tactica şi să se concentreze pe un număr de ţinte mai mici, care pot fi cuantificate şi sunt adaptate statelor membre individuale.
It is also crucial that the Commission change tack and focus on a number of smaller targets which are measurable and tailored to individual Member States.
RomanianÎn al doilea rând, cred că instituţiile europene - Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană - au comis şi o eroare tactică, strategică prin lipsa de acţiune imediată.
Secondly, I also think that a tactical, strategic error has been made by the European institutions - the European Commission and the European Central Bank - by not taking immediate action.