Traducere română-engleză pentru "tară"

RO

"tară" engleză traducere

EN
RO

tară {feminin}

volume_up
1. "viciu"
tară (dar şi: viciu, dar (viciu), nărav)
volume_up
vice {substantiv}
. - Este foarte greu să fac comparații și nu am nicio dovadă care să-mi permită să afirm că o țară este mai bună decât alta.
Vice-President of the Commission. - It is very difficult to make a difference and I do not have any evidence to say that one country is better than another.
. - Dle președinte, onorați deputați, în lumea interconectată de astăzi,nicio țară nu poate rămâne neafectată de ceea ce li se întâmplă vecinilor săi.
Vice-President of the Commission. - Mr President, honourable Members, in today's interconnected world, no country can remain unaffected by what is happening to its neighbours.

Exemple de folosire pentru "tară" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDeseori, migranții contribuie la creșterea economică din țara lor de destinație.
Migrants often contribute to the economic growth of their country of destination.
RomanianAcesta și-a transformat țara, grânarul Africii, într-un izvor de vești proaste.
He has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
RomanianÎn ultimii 20 de ani, țara a înregistrat progrese semnificative din două motive.
Over the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
RomanianLucrătorii umanitari s-au simțit și ei amenințați și mulți dintre ei părăsesc țara.
Humanitarian workers have also felt threatened and many are leaving the country.
RomanianAm fost implicat în elaborarea legislației în țara mea începând din anul 1987.
I have been involved in the drawing up of legislation in my country since 1987.
RomanianDle Orbán, ați făcut referire la faptul că dețineți o majoritate largă în țara dvs.
You have referred, Mr Orbán, to the fact that you have a large majority at home.
RomanianEste o țară care poate fi văzută ca un viitor membru al Comunității Europene.
It is a country which can be seen as a future member of the European Community.
RomanianÎn țara mea, circa 22 000 de persoane lucrează în sectorul produselor lactate.
In my own country, there are about 22 000 people employed in the dairy sector.
RomanianÎn țara mea se spune că a lăsa focul să urce pe horn este o dovadă de prostie.
In my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
RomanianÎn țara mea, Irlanda, o țară mică, trăiesc 37 000 de persoane bolnave de epilepsie.
In my own country, Ireland, a small country, 37 000 live with epilepsy every day.
RomanianRaportorul se așteaptă ca negocierile să înceapă după raportul de țară din 2011.
The rapporteur expects negotiations to start after the 2011 progress report.
RomanianȚara mea a făcut eforturi în direcția reformei pensiilor și asistenței sociale.
My country has made efforts towards reforming pensions and social assistance.
RomanianȚara mea este acuzată de "temeri germane tipice” - destul de nedrept în acest caz.
My country stands accused of 'typical German angst' - quite unfairly in this case.
RomanianUrmătoarele metode de plată suplimentare sunt disponibile per țară sau regiune.
The following additional payment methods are available per country or region.
Romanian. - Sunt mândră că țara mea deține în prezent președinția Consiliului.
in writing. - I feel proud that my country is the current President of the Council.
RomanianAceasta este o țară tânără și va fi o țară tânără odată ce secesiunea va avea loc.
This is a young country and will be a young country once secession has taken place.
RomanianAcesta este un exemplu bun pentru orice țară care intenționează să adere la UE.
It is a good example for any country intending to become part of the European Union.
RomanianNu suntem obligați în această țară să facem lucruri apreciate în alte state membre.
We are not obliged in this country to do what is liked in other Member States.
RomanianAcesta este exemplul care este respectat în prezent, de exemplu, în țara mea.
That is the example that is being followed right now, for instance, in my country.
RomanianAplaud eforturile făcute de această țară pentru a se alinia standardelor europene.
I applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Mai multe cuvinte