Traducere română-engleză pentru "tardiv"

RO

"tardiv" engleză traducere

RO

tardiv {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
Care este motivul răspunsului tardiv al Comisiei?
Why the Commission's belated response?
Uniunea reprezintă în mod laş imperialismul, aşa cum demonstrează răspunsul său tardiv referitor la situaţia din Tunisia.
The Union represents cowardly imperialism, as evidenced by its belated response to the situation in Tunisia.
Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, după părerea mea, situaţia cauzată de vulcan a fost gestionată tardiv şi ineficient.
Mr President, ladies and gentlemen, in my view, the situation caused by the volcano has been managed in a tardy, inefficient way.
2. "târziu"

Exemple de folosire pentru "tardiv" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianUniunea reprezintă în mod laş imperialismul, aşa cum demonstrează răspunsul său tardiv referitor la situaţia din Tunisia.
The Union represents cowardly imperialism, as evidenced by its belated response to the situation in Tunisia.
RomanianCare este motivul răspunsului tardiv al Comisiei?
RomanianDomnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, după părerea mea, situaţia cauzată de vulcan a fost gestionată tardiv şi ineficient.
Mr President, ladies and gentlemen, in my view, the situation caused by the volcano has been managed in a tardy, inefficient way.
RomanianAcum, când Parlamentul are, tardiv, şansa să reacţioneze, grupurile sale politice majore conspiră pentru a furniza o soluţie fără conţinut.
Now that Parliament belatedly has a chance to react, its biggest political groups conspire to deliver an empty resolution.
RomanianUnele dintre recomandările noastre au fost abordate - deși tardiv - în cea de-a doua revizuire strategică a Comisiei asupra politicii energetice.
Some of our recommendations have been addressed - albeit belatedly - in the Commission's second strategic energy review.
RomanianMulte dintre aceste nereguli sunt detectate și/sau raportate tardiv, punând în pericol protecția și folosirea adecvată a bugetelor publice.
Many of these irregularities are detected and/or reported belatedly, jeopardising the protection and proper usage of the public purse.
RomanianMajoritatea acestor nereguli sunt detectate și/sau raportate tardiv, punând în pericol protecția și folosirea adecvată a banilor contribuabililor.
Many of these irregularities are detected and/or reported belatedly, jeopardising the protection and proper usage of taxpayers' money.
Romanianîn al doilea rând, pentru a evita greşelile trecutului, precum cele identificate tardiv în aplicarea programelor PHARE, SAPARD şi ISPA în Bulgaria şi România.
secondly, to avoid the mistakes of the past, such as those belatedly identified in the application of the PHARE, SAPARD and ISPA programmes in Bulgaria and Romania.
RomanianMecanismele de stabilitate financiară, deşi propuse tardiv, vor oferi totuşi sprijin important pentru acele state care se confruntă cu dificultăţi financiare.
The financial stabilisation mechanisms being proposed, albeit belatedly, will nevertheless provide important relief for those countries that are undergoing financial difficulties.