Traducere română-engleză pentru "tastatură"

RO

"tastatură" engleză traducere

EN
EN
RO

tastatură {feminin}

volume_up
1. Informatică
tastatură
Faceți clic pe Tastatură, apoi selectați Tastatură extinsă sau Tastatură standard.
Click Keyboard, and then select Enhanced Keyboard or Standard Keyboard.
Dacă dispozitivul este o tastatură, faceți schimb de chei de acces cu tastatura.
If the device is a keyboard, exchange passkeys with the keyboard.
Închideți tastatura atingând în afara casetei text sau folosind pictograma tastatură.
Close the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
tastatură
Introduceți litere utilizând minitastatura numerică sau tastatura.
Enter letters by using the numeric keypad or your keyboard.
Utilizați această opțiune pentru a extinde tastatura vizuală și a afișa o tastatură numerică.
Use this option to expand OSK to show a numeric keypad.
Alte dispozitive, cum ar fi căștile Bluetooth, nu au o tastatură sau un ecran.
Others, such as Bluetooth headphones, don't have a keypad or screen.
tastatură
Pentru a evita această problemă, ţineţi cablul de alimentare magnetic departe de tastatura computerului portabil.
To avoid this problem, keep your magnetic charging cable away from the portable computer keyboard.

Exemple de folosire pentru "tastatură" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPredicția text pentru tastatura tactilă este disponibilă numai în următoarele limbi:
Text prediction for touch keyboard is available only in the following languages:
RomanianDacă este vizibilă tastatura tactilă, comenzile apar în partea de sus a tastaturii.
If the touch keyboard is visible, the commands appear at the top of the keyboard.
RomanianÎnchideți tastatura atingând în afara casetei text sau folosind pictograma tastatură.
Close the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
RomanianDe exemplu, fila Wireless este afişată doar dacă folosiţi o tastatură wireless.
For example, the Wireless tab is displayed only if you are using a wireless keyboard.
RomanianPuteți seta Lupa să vă urmeze mouse-ul, punctul de inserare sau tastatura.
You can set Magnifier to follow your mouse, the insertion point, or the keyboard.
RomanianTehnologia este integrată în Tastatura pentru jocuri Microsoft SideWinder X4.
This technology is showcased in the Microsoft SideWinder X4 gaming keyboard.
RomanianTrebuie să conectați minim tastatura, mouse-ul, monitorul și unitatea de CD.
At a minimum, you should connect your keyboard, mouse, monitor, and CD drive.
RomanianParticularizarea setărilor de tastatură vă ajută să lucrați mai bine și mai eficient.
Customizing your keyboard settings helps you work better and more efficiently.
RomanianUnele limbi de intrare au mai multe structuri de tastatură; altele au doar una.
Some input languages have several keyboard layouts; others have only one.
RomanianFilele software-ului IntelliType Pro afişate depind de tastatura conectată.
The IntelliType Pro software tabs displayed depend on the keyboard connected.
RomanianDeschideți meniuri și alegeți comenzi sau alte opțiuni utilizând tastatura.
You can open menus and choose commands and other options using your keyboard.
RomanianTastatura vizuală afișează o tastatură vizuală care conține toate tastele standard.
On-Screen Keyboard displays a visual keyboard with all the standard keys.
RomanianSub Controlul mouse-ului cu tastatura, bifați caseta de selectare Activare Taste mouse.
Under Control the mouse with the keyboard, select the Turn on Mouse Keys check box.
RomanianFaceți clic pe Tastatură, apoi selectați Tastatură extinsă sau Tastatură standard.
Click Keyboard, and then select Enhanced Keyboard or Standard Keyboard.
RomanianStructură standard afișează tastele în rânduri suprapuse, simulând o tastatură fizică.
Regular layout displays the keys in overlapping rows, simulating a physical keyboard.
RomanianDacă nu vedeți mouse-ul sau tastatura în listă, continuați cu pasul următor.
If you don't see the mouse or keyboard listed, continue to the next step.
RomanianTabelele următoare arată diversele comenzi rapide de la tastatură pentru Media Center.
The following tables show the various keyboard shortcuts for Media Center.
RomanianUtilizând tastatura, tastați un nume pentru DVD sau CD, apoi faceți clic pe Următorul.
Using the keyboard, type a name for your DVD or CD, and then click Next.
RomanianSelectați tastatura sau mouse-ul care nu funcționează, apoi faceți clic pe Eliminare.
Select the keyboard or mouse that's not working, and then click Remove.
RomanianAlte dispozitive, cum ar fi căștile Bluetooth, nu au o tastatură sau un ecran.
Others, such as Bluetooth headphones, don't have a keypad or screen.