Traducere română-engleză pentru "tavă"

RO

"tavă" engleză traducere

volume_up
fund (tavă) {n}
EN
RO

tavă {feminin}

volume_up
1. general
tavă (dar şi: platou, sinie, tipsie, fund (tavă), taler, tablă)
volume_up
tray {substantiv}
2. "pentru copt"
tavă
3. "pentru servit"
tavă (dar şi: tipsie)
tavă

Exemple de folosire pentru "tavă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDe fapt, le oferă pe tavă transportul rutier internaţional şi intern marilor monopoluri.
In fact, it hands international and domestic road transport over to the large monopolies on a plate.
RomanianÎn lista Sursă, faceți clic pe un nume de tavă sau alimentator.
RomanianAcesta este un caz care vă este oferit pe tavă.
Here is a case which is being handed to you on a plate.
RomanianDenumită și destinație de ieșire sau tavă pentru hârtie.
RomanianAlegeți o tavă pentru hârtie pe care să o utilizați, de ajutor îndeosebi dacă încărcați fiecare tavă cu hârtii de dimensiuni diferite.
Choose a paper tray to use—handy especially if you load each tray with different sizes of paper.
RomanianUn nou tratat, ratificat în final de toate statele membre, vă oferă pe tavă instrumentele necesare pentru atingerea acestor obiective.
A new treaty, finally ratified by all Member States, is giving you - on a silver platter - the tools to achieve these goals.
RomanianAceastă opțiune, numită și destinație ieșire sau tavă de hârtie, vă permite să specificați ce compartiment să utilizeze imprimanta.
Also referred to as output destination or paper tray, this option allows you to specify which paper tray the printer should use.
RomanianÎn cazul în care doriți să imprimați pe hârtie cu model, de exemplu, aveți posibilitatea să alegeți sursa de hârtie sau tava care conține hârtia respectivă.
When you want to print on stationery, for example, you can choose the paper source, or tray, containing that paper.
RomanianSelectează o tavă de hârtie.
RomanianReîncărcați tava pentru hârtie sau, dacă imprimanta are mai multe tăvi, asigurați-vă că ați reîncărcat tava care corespunde dimensiunii hârtiei pe care ați selectat-o.
Reload the paper tray or, if the printer has more than one tray, make sure that you reload the tray that contains the paper size you selected.
RomanianDenumită și destinația de ieșire sau tava pentru hârtie, această opțiune permite alegerea hârtiei dintr-o anumită tavă din imprimanta pe care doriți să imprimați.
Also referred to as output destination or paper tray, this option allows you to choose paper from a specific tray in the printer on which you want to print.
RomanianDupă ce ați ales dimensiunea hârtiei, dar înainte de imprimare, asigurați-vă că ați încărcat foile de hârtie corecte în tava imprimantei, apoi imprimați documentul.
After you choose the paper size but before you print, make sure that you load the correct sheets of paper in the printer tray, and then print the document.
Mai multe cuvinte
Romanian
  • tavă

Mai multe traduceri în dicționarul italian-român.