RO

taxă {feminin}

volume_up
1. general
Dacă există o taxă asociată cu o porțiune a serviciilor, sunteți de acord să o plătiți.
If there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
O altă problemă o reprezintă taxa pentru serviciu percepută în cazul externalizării.
A further problem is the service charge involved in outsourcing.
Consider că este greşit ca această taxă să fie percepută de la solicitanţi.
I believe it is wrong to pass this charge on to the applicants.
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Este adevărat că taxa pe tranzacțiile financiare ar fi o taxă care ar fi impusă cetățenilor.
It is true that the tax on financial transactions would be a tax that would be imposed on the citizen.
Nu există norme europene care să reglementeze taxa de înmatriculare sau taxa de drum.
There is no EU‑wide law on vehicle registration and road tax.
taxă
2. "impozit"
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Este adevărat că taxa pe tranzacțiile financiare ar fi o taxă care ar fi impusă cetățenilor.
It is true that the tax on financial transactions would be a tax that would be imposed on the citizen.
Nu există norme europene care să reglementeze taxa de înmatriculare sau taxa de drum.
There is no EU‑wide law on vehicle registration and road tax.
3. "~ poștală"
taxă (dar şi: timbru, porto, timbrare, tarif poștal)
4. "la electricitate"
taxă (dar şi: normă, contribuţie (impozit))
volume_up
rate {substantiv}
5. "tarif"
taxă (dar şi: tarif)
Un alt exemplu care poate fi menţionat este taxa temporară pe medicamente pe care Rusia a impus-o exportatorilor din UE.
Another instance which may be recalled is the temporary tariff on drugs that Russia has imposed on EU exporters.
Însă, pentru vehiculele care cântăresc mai puţin de cinci tone, care sunt toate vehiculele standard, taxa de 10 % va fi eliminată după trei ani.
However, for vehicles which weigh less than five tonnes, which are all standard vehicles, the 10% tariff will be dismantled in three years.
O primă tranșă, care a fost aplicată retroactiv de la 15 decembrie 2009, data inițierii acordului, a redus taxa la 148 EUR/tonă.
A first cut, which was applied retroactively as of 15 December 2009, the date of initialling of the agreement, reduced the tariff to EUR 148/tonne.
6. Finanţe
taxă
volume_up
tax {substantiv}
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Este adevărat că taxa pe tranzacțiile financiare ar fi o taxă care ar fi impusă cetățenilor.
It is true that the tax on financial transactions would be a tax that would be imposed on the citizen.
Nu există norme europene care să reglementeze taxa de înmatriculare sau taxa de drum.
There is no EU‑wide law on vehicle registration and road tax.

Exemple de folosire pentru "taxă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu doresc ca cetățenii Regatului Unit să contribuie la niciun tip de taxă a UE.
I do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.
RomanianTaxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
RomanianAș dori să aduc în discuție trei aspecte legate de taxa pe tranzacțiile financiare.
I would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
RomanianAceastă taxă va face posibilă colectarea de 200 până la 300 de miliarde de euro.
This tax would make it possible to raise between EUR 200 billion and EUR 300 billion.
RomanianÎn perioada de criză, nu noua taxă este instrumentul care rezolvă orice problemă.
In a time of crisis, it is not by means of a new tax that one can solve any problem.
RomanianSunt mai multe state membre care au solicitat o taxă pe tranzacţiile financiare.
There are several Member States that have called for a tax on financial transactions.
RomanianEste dezamăgitor faptul că taxa de viză nu a putut fi redusă de la 60 la 35 EUR.
The fact that the visa fee could not be reduced from EUR 60 to EUR 35 is disappointing.
RomanianAceastă cale duce la crearea de euroobligațiuni și la o taxă pe tranzacții financiare.
This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
RomanianTotodată, o taxă ar putea reduce semnificativ cererea de transporturi rutiere.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
RomanianNu pot decât să sprijin de deplin cele spuse de domnul Groote cu privire la taxa auto.
I can only lend my complete support to what Mr Groote had to say about vehicle tax.
RomanianAm retras amendamentul 25 cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare.
We have withdrawn Amendment 25, which related to the financial transaction tax.
RomanianDacă merg la supermarket și cumpăr o cutie de lapte, plătesc taxa pe valoare adăugată.
If I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
RomanianNu am sprijinit articolele din această rezoluţie care privesc taxa Tobin.
I did not support the articles in this resolution concerning the Tobin tax.
RomanianDe zeci de ani avem o taxă feroviară obligatorie în cadrul Uniunii Europene.
We have had a mandatory rail toll within the European Union for decades.
RomanianÎn realitate, resursele proprii înseamnă o nouă taxă europeană, pe care nu o doresc.
In reality, own resources mean a new European tax, which I do not want.
RomanianNu doresc ca această taxă să ascundă riscurile asumate de lumea financiară.
I do not want the purpose of this tax to be to cover risks taken by the financial world.
RomanianPretextul piraţilor a fost cel de a percepe o taxă de pescuit de la navele din apele somaleze.
The pretext of the pirates was to levy a fishing tax on a ship in Somali waters.
RomanianO taxă de 0,01 % pe tranzacțiile financiare ar însemna 80 de miliarde de euro.
A 0.01% tax on financial transactions would be worth EUR 80 billion.
RomanianPe de altă parte, produselor din aur exportate din UE în China li se aplică o taxă de 30 %.
However, gold products exported from the EU to China have a 30% tax levied on them.
RomanianÎn schimb, este vorba de o chestiune de principiu: dorim să avem o astfel de taxă.
It is instead a question of a principle: we want to have such a tax.