Traducere română-engleză pentru "a taxa"

RO

"a taxa" engleză traducere

RO

a taxa {verb}

volume_up
a taxa (dar şi: a impune, a ispiti)
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Dacă merg la supermarket și cumpăr o cutie de lapte, plătesc taxa pe valoare adăugată.
If I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
În plus, se pune întrebarea cine va colecta taxa şi cine va decide cum va fi folosită.
Then there is the question of who is to collect the tax and who is to decide how it is used.
Permiteţi-mi să închei spunând că trebuie să impunem o taxă pe speculaţia financiară, care ar creşte sprijinul cetăţenilor noştri pentru o Europă finanţată corespunzător.
Let me conclude by saying that we need to impose a tax on financial speculation, which would increase our citizens' support for a well-financed Europe.

Exemple de folosire pentru "a taxa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu doresc ca cetățenii Regatului Unit să contribuie la niciun tip de taxă a UE.
I do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.
RomanianTaxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
RomanianAș dori să aduc în discuție trei aspecte legate de taxa pe tranzacțiile financiare.
I would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
RomanianAceastă taxă va face posibilă colectarea de 200 până la 300 de miliarde de euro.
This tax would make it possible to raise between EUR 200 billion and EUR 300 billion.
RomanianÎn perioada de criză, nu noua taxă este instrumentul care rezolvă orice problemă.
In a time of crisis, it is not by means of a new tax that one can solve any problem.
RomanianSunt mai multe state membre care au solicitat o taxă pe tranzacţiile financiare.
There are several Member States that have called for a tax on financial transactions.
RomanianEste dezamăgitor faptul că taxa de viză nu a putut fi redusă de la 60 la 35 EUR.
The fact that the visa fee could not be reduced from EUR 60 to EUR 35 is disappointing.
RomanianAceastă cale duce la crearea de euroobligațiuni și la o taxă pe tranzacții financiare.
This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
RomanianTotodată, o taxă ar putea reduce semnificativ cererea de transporturi rutiere.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
RomanianNu pot decât să sprijin de deplin cele spuse de domnul Groote cu privire la taxa auto.
I can only lend my complete support to what Mr Groote had to say about vehicle tax.
RomanianAm retras amendamentul 25 cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare.
We have withdrawn Amendment 25, which related to the financial transaction tax.
RomanianDacă merg la supermarket și cumpăr o cutie de lapte, plătesc taxa pe valoare adăugată.
If I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
RomanianNu am sprijinit articolele din această rezoluţie care privesc taxa Tobin.
I did not support the articles in this resolution concerning the Tobin tax.
RomanianDe zeci de ani avem o taxă feroviară obligatorie în cadrul Uniunii Europene.
We have had a mandatory rail toll within the European Union for decades.
RomanianÎn realitate, resursele proprii înseamnă o nouă taxă europeană, pe care nu o doresc.
In reality, own resources mean a new European tax, which I do not want.
RomanianNu doresc ca această taxă să ascundă riscurile asumate de lumea financiară.
I do not want the purpose of this tax to be to cover risks taken by the financial world.
RomanianPretextul piraţilor a fost cel de a percepe o taxă de pescuit de la navele din apele somaleze.
The pretext of the pirates was to levy a fishing tax on a ship in Somali waters.
RomanianO taxă de 0,01 % pe tranzacțiile financiare ar însemna 80 de miliarde de euro.
A 0.01% tax on financial transactions would be worth EUR 80 billion.
RomanianPe de altă parte, produselor din aur exportate din UE în China li se aplică o taxă de 30 %.
However, gold products exported from the EU to China have a 30% tax levied on them.
RomanianÎn schimb, este vorba de o chestiune de principiu: dorim să avem o astfel de taxă.
It is instead a question of a principle: we want to have such a tax.