Traducere română-engleză pentru "taxare"

RO

"taxare" engleză traducere

RO

taxare {feminin}

volume_up
1. Finanţe
taxare
În al doilea rând, intenţionez să analizez toate problemele legate de taxare în Uniunea Europeană.
Secondly, I intend to look at all issues of taxation in the European Union.
În acest caz, ne confruntăm chiar şi cu problema descrisă de sloganul "nicio taxare fără reprezentare”.
Here, there is even the 'no taxation without representation' issue.
În consecinţă, se anulează astfel un instrument important de taxare în domeniul politicii privind transporturile.
That therefore denies us an important instrument of taxation in the field of transport policy.

Exemple de folosire pentru "taxare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn al doilea rând, intenţionez să analizez toate problemele legate de taxare în Uniunea Europeană.
Secondly, I intend to look at all issues of taxation in the European Union.
RomanianÎn acest fel, se evită dubla taxare pentru acelaşi vehicul.
If there is no sales receipt, it will use the date on the purchase order.
RomanianEforturile depuse în legătură cu raportul privind mecanismul de taxare inversă au fost foarte constructive.
The work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
RomanianÎn acest caz, ne confruntăm chiar şi cu problema descrisă de sloganul "nicio taxare fără reprezentare”.
Here, there is even the 'no taxation without representation' issue.
RomanianEste posibil ca mecanismul de taxare inversă să fie o cale excelentă de a preveni o asemenea fraudă legată de TVA.
The reverse charge mechanism is likely to be an excellent way of preventing such VAT fraud.
RomanianSalut aplicarea sistemului de taxare inversă pentru TVA.
I welcome the application of the reverse charge VAT system.
RomanianÎn consecinţă, se anulează astfel un instrument important de taxare în domeniul politicii privind transporturile.
That therefore denies us an important instrument of taxation in the field of transport policy.
RomanianNe dorim 27 de sisteme de taxare diferite, sau ne dorim ca toate statele membre să se supună acelorași norme?
Do we want 27 different charging systems, or do we want all the Member States to work to the same rules?
RomanianEa a anulat taxele vamale la frontierele interne şi a introdus un sistem uniform de taxare a importurilor.
It abolished customs duties at EU countries' national borders and put in place a uniform system for taxing imports.
RomanianNu sunt de acord cu propunerea de taxare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri în funcție de poluarea atmosferică și fonică.
I do not agree with the proposal to charge heavy goods vehicles according to air and noise pollution.
RomanianÎn cele din urmă, cred că veniturile generate de taxarea costurilor externe nu trebuie să devină doar o altă formă de taxare.
Lastly, I believe that the revenue generated by charging external costs must not end up being another form of taxation.
RomanianCarta europeană privind alcoolul a propus controlul cererii de alcool în rândul tinerilor, inclusiv prin taxare (articolul 4).
The European Charter on Alcohol (Article 4) proposes controlling demand for alcohol among young people, including by taxation.
RomanianPracticile de taxare trebuie să fie transparente și nu va fi permisă suprataxarea consumatorilor care folosesc cărți de credit.
It should end in transparent charging practices and ensure that companies can no longer surcharge consumers when using credit cards.
RomanianAcesta este motivul pentru care salut o nouă încercare de a introduce procedura de taxare inversă pentru care vom vota poimâine.
This is why I welcome a fresh attempt to introduce the reverse charge procedure, on which we will be taking a vote the day after tomorrow.
RomanianEste foarte important să monitorizăm cu grijă măsura în care acest mecanism de taxare inversă funcţionează bine în practică, în domeniul vizat.
It is very important that we monitor carefully how well this reverse charge mechanism works in practice in the area concerned.
RomanianNu dorim sisteme de taxare diferite din punct de vedere tehnic în Europa - ideea că ar putea exista 27 de sisteme diferite este inacceptabilă.
We do not want technically different charging systems across Europe - the idea of 27 different systems in future is unacceptable.
RomanianSunt de acord cu raportorul că statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a-și eficientiza sistemele naționale de taxare rutieră.
I agree with the rapporteur that the Member States should be given opportunities to make their national road charging systems more efficient.
Romanianraportul dlui Casa referitor la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri,
the report by Mr Casa on an optional and temporary application of the reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods,
RomanianCeea ce încercăm să facem cu procedura de taxare inversă este eliminarea efectivă a problemei evaziunii legate de TVA sau cel puţin reducerea ei.
What we are trying to do with the reverse charge procedure is effectively eliminate the problem of VAT evasion or at least reduce it.
RomanianCredem că abordarea corectă a integrării financiare şi economice constă în formularea unor noi propuneri de modificare a modului de taxare a corporaţiilor.
We believe that the right approach to financial and economic integration is to make new proposals for modifying corporation tax.