Traducere română-engleză pentru "taxare inversă"

RO

"taxare inversă" engleză traducere

RO

taxare inversă {feminin}

volume_up
1. Finanţe
taxare inversă
Salut aplicarea sistemului de taxare inversă pentru TVA.
I welcome the application of the reverse charge VAT system.
Eforturile depuse în legătură cu raportul privind mecanismul de taxare inversă au fost foarte constructive.
The work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
Este posibil ca mecanismul de taxare inversă să fie o cale excelentă de a preveni o asemenea fraudă legată de TVA.
The reverse charge mechanism is likely to be an excellent way of preventing such VAT fraud.

Exemple de folosire pentru "taxare inversă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianEforturile depuse în legătură cu raportul privind mecanismul de taxare inversă au fost foarte constructive.
The work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
RomanianEste posibil ca mecanismul de taxare inversă să fie o cale excelentă de a preveni o asemenea fraudă legată de TVA.
The reverse charge mechanism is likely to be an excellent way of preventing such VAT fraud.
RomanianSalut aplicarea sistemului de taxare inversă pentru TVA.
I welcome the application of the reverse charge VAT system.
RomanianAcesta este motivul pentru care salut o nouă încercare de a introduce procedura de taxare inversă pentru care vom vota poimâine.
This is why I welcome a fresh attempt to introduce the reverse charge procedure, on which we will be taking a vote the day after tomorrow.
RomanianEste foarte important să monitorizăm cu grijă măsura în care acest mecanism de taxare inversă funcţionează bine în practică, în domeniul vizat.
It is very important that we monitor carefully how well this reverse charge mechanism works in practice in the area concerned.
Romanianraportul dlui Casa referitor la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri,
the report by Mr Casa on an optional and temporary application of the reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods,
RomanianCeea ce încercăm să facem cu procedura de taxare inversă este eliminarea efectivă a problemei evaziunii legate de TVA sau cel puţin reducerea ei.
What we are trying to do with the reverse charge procedure is effectively eliminate the problem of VAT evasion or at least reduce it.
RomanianÎn cele din urmă, cred că Parlamentul ar trebui să fie informat despre rezultatul acestei implementări temporare a mecanismului de taxare inversă.
Lastly, I believe that Parliament should be fully informed of the outcome of this temporary implementation of the reverse charge mechanism.
RomanianSunt de acord cu raportorul, în special, asupra lămuririlor privind aplicarea opţională a mecanismului de taxare inversă şi a obligaţiilor de raportare.
I agree with the rapporteur, in particular, on the clarifications regarding the optional application of the reverse charge mechanism and reporting obligations.
RomanianComisia trebuie să raporteze asupra eficienţei mecanismului de taxare inversă pentru a stabili dacă este adecvat sau nu să extindă domeniul de aplicare al mecanismului.
The Commission must report on the effectiveness of the reverse charge mechanism with a view to establishing whether it would be appropriate to extend the mechanism elsewhere.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

taxare substantiv
English
numărătoare inversă substantiv
English